zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Miesiąc: Marzec 2017
  • Choć efektywność energetyczna Polski rosła w ostatnich latach dwa razy szybciej niż w całej Unii Europejskiej, to polska gospodarka wciąż jest o 13 proc. bardziej energochłonna od europejskiej średniej. Coraz mocniej wybrzmiewa też temat konieczności zwiększenia elastyczności systemu energetycznego, aby...

  • Tauron Dystrybucja zaplanował w tym roku blisko 1,8 mld zł na realizację zadań związanych z rozwojem sieci i infrastruktury energetycznej. Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w tym zwiększenie automatyzacji pracy sieci oraz wprowadzanie i rozwój...

  • Rozwijając usługi redukcji zapotrzebowania na żądanie operatora (DSR) Polska może uniknąć budowy co najmniej jednego dużego bloku systemowego - uważają autorzy raportu "Jak rozwinąć potencjał DSR w Polsce i obniżyć koszty systemu energetycznego". Autorzy opracowania przypominają, że dotychczas zakontraktowano w...

  • Flota samochodów służbowych spółki innogy SE w Niemczech składać się ma wyłącznie z pojazdów elektrycznych lub hybrydowych. Jak zapowiada spółka w ciągu czterech najbliższych lat flota samochodów, która obecnie obejmuje blisko 1000 pojazdów, zostanie wymieniona na samochody elektryczne i hybrydowe....

  • W Jordanii powstaje farma solarna Shams Ma'an o mocy 52,5 MW, która ma produkować rocznie około 160 GWh energii. W ramach tej inwestycji zostaną zastosowane zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce urządzenia do dynamicznej kompensacja mocy biernej. Zajmująca powierzchnię ponad 200...

  • W ubiegłym roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci elektroenergetycznej ponad 4 tysiące odnawialnych źródeł energii. Blisko 99 proc. z nich stanowiły mikroinstalacje fotowoltaiczne. Łączna moc przyłączonych w 2016 roku źródeł wyniosła 145 MW. Na koniec 2016 roku w sieci zarządzanej...

  • Forum Energii przeanalizowało, jak integracja rynku energii, jeden z priorytetów Unii Europejskiej, wpłynie na ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce. W zależności od opcji integracji cena hurtowa energii elektrycznej może spaść w Polsce maksymalnie do 5 procent . Analizę „Opcje...

  • Zbudowane w ostatnim dziesięcioleciu źródła oparte o OZE są stanie wytwarzać nieco ponad 20 TWh zielonej energii rocznie, tymczasem by zrealizować cel 2020 w sektorze elektroenergetycznym, trzeba tej energii wytworzyć ponad 30 TWh - zwraca uwagę Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej,...

  • Przedstawiona przez Ministerstwo Energii zaktualizowana wersja projektu zmian modelu rynku opublikowana 30 września 2016 roku zakłada wdrożenie scentralizowanego rynku mocy. Raport "Perspektywy rynku mocy w Polsce" przygotowany przez ekspertów Deloitte i Energoprojekt-Katowice ma na celu zobrazowanie potencjalnej sytuacji rynkowej po...

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno