zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Decyzje zakupowe i projektowe

Strona główna > Archiwum Dobre praktyki > Decyzje zakupowe i projektowe

Wiele aktywów i produktów jest albo przeznaczonych do wieloletniego użytkowania, albo po prostu są po takim czasie likwidowane. Finansowy skutek tych decyzji łatwo może być – i często jest – setki razy większy niż początkowy nakład inwestycyjny. Co więcej, decyzje podejmowane w fazie projektu technicznego mają znaczny wpływ na bezpieczeństwo i środowisko. Aby we właściwy sposób uwzględnić równowagę między wszystkimi tymi elementami, niezbędne jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w procesie projektowania lub zakupu nowych aktywów.

Ten zeszyt poradnika omawia praktyczne podejście do osiągnięcia takiego zaangażowania: wczesne zarządzanie urządzeniami (EEM). Metodologia ta została pierwotnie opracowana przez japoński przemysł samochodowy. Jej zamiarem było obniżenie całkowitych kosztów produkcji samochodów oraz zapewnienie rozpoczęcia nowej produkcji bez problemów związanych z nowym wyposażeniem.

Jedną z najważniejszych koncepcji leżących u podstaw filozofii EEM jest to, że cała wiedza, jaką organizacja dysponuje pracując z podobnymi aktywami, powinna być wykorzystana w projektowaniu nowego środka trwałego. Istotną cechą wczesnego zarządzania urządzeniami jest to, że kładzie ono duży nacisk na kompleksowe procedury wcześniejszego testowania i bierze pod uwagę rzeczywiste użytkowanie środka trwałego, a nie tylko teorię. EEM jest konkretnym podejściem, które opisuje, co dana organizacja powinna zrobić w każdym kroku projektowania, budowy i nabycia, aby zapewnić, że pozyska środek trwały, który będzie funkcjonował optymalnie w całym okresie swojego życia.

Ten zeszyt Poradnika sięga głębiej do czterech tematów, które należy rozważyć w procesie projektowania:

  1. Koszty finansowe
  2. Niezawodność
  3. Zużycie energii
  4. Oddziaływanie na środowisko

Najważniejsze wnioski

  • Niezawodność i zużycie energii mogą mieć wpływ finansowy, który często jest wielokrotnie większy niż początkowy nakład inwestycyjny
  • Decyzje dotyczące zakupów i projektowania mogą bardzo silnie oddziaływać na środowisko i mieć duży wpływ na bezpieczeństwo
  • Organizacje muszą włączyć metodologie systematycznej analizy do procedur projektowania i zakupów dużych aktywów
  • Wczesne zarządzanie urządzeniami (EEM) jest podejściem stopniowym („krok po kroku”) do specyfikacji, budowy i oddania do użytkowania nowych systemów aktywów
  • EEM integruje wkład wszystkich odnośnych działów organizacji w specyfikację, projektowanie i uruchomienie nowych urządzeń

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno