zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Dobre praktyki

 • Samoocena efektywności energetycznej w przemyśle

  Przedsiębiorstwa przemysłowe, poszukując sposobów obniżenia zużycia energii, często zwracają się do zewnętrznych ekspertów o ocenę efektywności energetycznej zakładu. Chociaż jest to w zasadzie dobry pomysł, pozostawienie całego zadania doradcy z zewnątrz było by nieroztropne. Identyfikacja obiecujących możliwości oszczędności energii wymaga...

 • Samoocena efektywności energetycznej w przemyśle

  Przedsiębiorstwa przemysłowe, poszukując sposobów obniżenia zużycia energii, często zwracają się do zewnętrznych ekspertów o ocenę efektywności energetycznej zakładu. Chociaż jest to w zasadzie dobry pomysł, pozostawienie całego zadania doradcy z zewnątrz było by nieroztropne. Identyfikacja obiecujących możliwości oszczędności energii wymaga...

 • Ocena sprawności i strat w dużych transformatorach energetycznych

  Niewielka poprawa sprawności transformatorów energetycznych może przynieść duże oszczędności energii i kosztów ze względu na ich dużą wydajność i ciągły tryb pracy

 • Decyzje zakupowe i projektowe

  Wiele aktywów i produktów jest albo przeznaczonych do wieloletniego użytkowania, albo po prostu są po takim czasie likwidowane. Finansowy skutek tych decyzji łatwo może być – i często jest – setki razy większy niż początkowy nakład inwestycyjny. Co więcej, decyzje podejmowane w fazie projektu technicznego mają znaczny wpływ na bezpieczeństwo i środowisko. Aby we właściwy sposób uwzględnić równowagę między wszystkimi tymi elementami, niezbędne jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w procesie projektowania lub zakupu nowych aktywów.

 • Zarządzanie silnikami elektrycznymi jako aktywami

  Przez objęcie silników elektrycznych programem zarządzania aktywami, przedsiębiorstwa mogą poprawić swoją wydajność i zyskać przewagę konkurencyjną
  Wczesna wymiana silnika elektrycznego często zwraca się w krótkim czasie

 • Badanie jakości działania silników elektrycznych i ocena niezawodności

  Monitorowanie stanu silnika elektrycznych zmniejsza ryzyko przedwczesnych uszkodzeń i optymalizuje interwencje konserwacyjne
  W celu określenia właściwego poziomu monitorowania stanu należy zrozumieć krytyczność każdego silnika

 • Szacowanie kosztu cyklu życia – studia przypadków projektów w dziedzinie OZE i efektywności energetycznej

  Każda opcja finansowania jest połączeniem różnych źródeł finansowania, w większości zawierających zarówno kapitał i dług
  Alternatywne sposoby finansowania takie, jak leasing lub umowa o efekt energetyczny, mogą także być atrakcyjne

 • Odporne i niezawodne zasilanie nowoczesnego budynku biurowego

  Ten zeszyt Poradnika opisuje projekt infrastruktury elektrycznej nowoczesnego, 10-kondygnacyjnego budynku biurowego w Mediolanie, będącego główną siedzibą instytucji, mieszczącego 500 pracowników, intensywnie użytkujących urządzenia informatyczne.

 • Aktywa, konserwacja i zarządzanie energią: wprowadzenie

  ISO55001 jest normą zarządzania aktywami, która dotyczy całego cyklu życia środka trwałego i ujmuje wszystkie rodzaje działania, ryzyka i kosztów
  Ponieważ norma ISO55001 obejmuje szeroki wachlarz zagadnień – jest sformułowana w bardzo ogólny sposób

 • Przemysłowe pompy ciepła

  Każdy typ pompy ciepła posiada odmienną charakterystykę pracy i inny zakres temperatur
  Najbardziej odpowiedni typ pompy ciepła dla konkretnego zastosowania wyznaczają kryteria techniczne i ekonomiczne procesu

 • 200 Dobrych praktyk służących zbudowaniu zrównoważonego systemu energetycznego

  Poradnik dobrej praktyki zawiera rosnącą liczbę publikacji opisujących dobre praktyki związane z energią elektryczną. Jego celem jest wypełnienie luki pomiędzy informacyjnymi artykułami na poziomie ogólnym i artykułami naukowymi, o wysokim poziomie technicznym. Inaczej mówiąc, jest on skierowany do czytelników rozumiejących...

 • Zapady napięcia w ciągłych procesach technologicznych: studium przypadku

  Ten zeszyt Poradnika opisuje studium przypadku wytłaczania włókien nylonowych w zakładzie wytłaczania. Badanie ujawniło historię zapadów napięcia, powodujących przerwy w produkcji zakładu i związane z tym znaczne straty produkcji. Badanie zarejestrowanych przebiegów wykazało, że na zakład oddziałują zwarcia występujące w...

 • Przepięcia i prądy przejściowe

  Jest to seria artykułów na temat przepięć i prądów przejściowych w systemach elektroenergetycznych prądu przemiennego i w instalacjach użytkownika. Ten zeszyt Poradnika jest wprowadzeniem do zagadnienia oraz zawiera definicje i przegląd najbardziej powszechnych typów i źródeł tych zjawisk. Podaje także...

 • Wprowadzenie do elektrycznego grzejnictwa przemysłowego

  Ten zeszyt Poradnika jest wprowadzeniem do serii artykułów na temat elektrycznego grzejnictwa przemysłowego, określanego dalej jako elektrotermia lub grzejnictwo elektryczne. Opisuje on krótko podstawy każdej z różnych technologii grzejnictwa elektrycznego i bada ich wspólne podstawy. Omówione są korzyści grzejnictwa elektrycznego...

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno