zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Archiwum Dobre praktyki
 • Przedsiębiorstwa przemysłowe, poszukując sposobów obniżenia zużycia energii, często zwracają się do zewnętrznych ekspertów o ocenę efektywności energetycznej zakładu. Chociaż jest to w zasadzie dobry pomysł, pozostawienie całego zadania doradcy z zewnątrz było by nieroztropne. Identyfikacja obiecujących możliwości oszczędności energii wymaga...

 • Przedsiębiorstwa przemysłowe, poszukując sposobów obniżenia zużycia energii, często zwracają się do zewnętrznych ekspertów o ocenę efektywności energetycznej zakładu. Chociaż jest to w zasadzie dobry pomysł, pozostawienie całego zadania doradcy z zewnątrz było by nieroztropne. Identyfikacja obiecujących możliwości oszczędności energii wymaga...

 • Niewielka poprawa sprawności transformatorów energetycznych może przynieść duże oszczędności energii i kosztów ze względu na ich dużą wydajność i ciągły tryb pracy

 • Wiele aktywów i produktów jest albo przeznaczonych do wieloletniego użytkowania, albo po prostu są po takim czasie likwidowane. Finansowy skutek tych decyzji łatwo może być – i często jest – setki razy większy niż początkowy nakład inwestycyjny. Co więcej, decyzje podejmowane w fazie projektu technicznego mają znaczny wpływ na bezpieczeństwo i środowisko. Aby we właściwy sposób uwzględnić równowagę między wszystkimi tymi elementami, niezbędne jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w procesie projektowania lub zakupu nowych aktywów.

 • Przez objęcie silników elektrycznych programem zarządzania aktywami, przedsiębiorstwa mogą poprawić swoją wydajność i zyskać przewagę konkurencyjną
  Wczesna wymiana silnika elektrycznego często zwraca się w krótkim czasie

 • Monitorowanie stanu silnika elektrycznych zmniejsza ryzyko przedwczesnych uszkodzeń i optymalizuje interwencje konserwacyjne
  W celu określenia właściwego poziomu monitorowania stanu należy zrozumieć krytyczność każdego silnika

 • Każda opcja finansowania jest połączeniem różnych źródeł finansowania, w większości zawierających zarówno kapitał i dług
  Alternatywne sposoby finansowania takie, jak leasing lub umowa o efekt energetyczny, mogą także być atrakcyjne

 • Ten zeszyt Poradnika opisuje projekt infrastruktury elektrycznej nowoczesnego, 10-kondygnacyjnego budynku biurowego w Mediolanie, będącego główną siedzibą instytucji, mieszczącego 500 pracowników, intensywnie użytkujących urządzenia informatyczne.

 • ISO55001 jest normą zarządzania aktywami, która dotyczy całego cyklu życia środka trwałego i ujmuje wszystkie rodzaje działania, ryzyka i kosztów
  Ponieważ norma ISO55001 obejmuje szeroki wachlarz zagadnień – jest sformułowana w bardzo ogólny sposób

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno