zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Archiwum Dobre praktyki
  • Ten zeszyt Poradnika opisuje studium przypadku wytłaczania włókien nylonowych w zakładzie wytłaczania. Badanie ujawniło historię zapadów napięcia, powodujących przerwy w produkcji zakładu i związane z tym znaczne straty produkcji. Badanie zarejestrowanych przebiegów wykazało, że na zakład oddziałują zwarcia występujące w...

  • Jest to seria artykułów na temat przepięć i prądów przejściowych w systemach elektroenergetycznych prądu przemiennego i w instalacjach użytkownika. Ten zeszyt Poradnika jest wprowadzeniem do zagadnienia oraz zawiera definicje i przegląd najbardziej powszechnych typów i źródeł tych zjawisk. Podaje także...

  • Ten zeszyt Poradnika jest wprowadzeniem do serii artykułów na temat elektrycznego grzejnictwa przemysłowego, określanego dalej jako elektrotermia lub grzejnictwo elektryczne. Opisuje on krótko podstawy każdej z różnych technologii grzejnictwa elektrycznego i bada ich wspólne podstawy. Omówione są korzyści grzejnictwa elektrycznego...

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.