zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Przepięcia i prądy przejściowe

Strona główna > Archiwum Dobre praktyki > Przepięcia i prądy przejściowe

Jest to seria artykułów na temat przepięć i prądów przejściowych w systemach elektroenergetycznych prądu przemiennego i w instalacjach użytkownika.

Ten zeszyt Poradnika jest wprowadzeniem do zagadnienia oraz zawiera definicje i przegląd najbardziej powszechnych typów i źródeł tych zjawisk. Podaje także zwięzły opis środków ograniczania przepięć, ich celów i warunków.

Bardziej szczegółowy opis tych zjawisk, ich pochodzenie i wpływ na urządzenia, jak również techniki pomiarowe, podstawowe techniki ograniczania oraz praktyczne porady dotyczące stosowania tych technik, są zawarte w kolejnych zeszytach.

Poradnik porusza również dwa inne zagadnienia:

  • Interakcje podczas zjawisk przepięciowych z systemami innymi niż elektroenergetyczne, np. z systemami telekomunikacyjnymi. Jest to częsty przypadek uszkodzeń urządzeń, błędnie przypisywanych samym stanom przejściowym w systemie elektroenergetycznym.
  • Przepięcia przejściowe o częstotliwości sieciowej, w przeciwieństwie do przepięć przejściowych, określanych także jako udary napięcia. Tego rodzaju przepięcia przejściowe muszą być uwzględnione przy doborze urządzeń ochrony przepięciowej (SPD) ponieważ ulegają one uszkodzeniom pod wpływem przepięć.

Najważniejsze wnioski:

  • Przepięcia i prądy przejściowe można sklasyfikować w czterech kategoriach: udary powodowane wyładowaniami atmosferycznymi, udary łączeniowe, przepięcia przejściowe i przepięcia powodowane interakcją systemów
  • Pożądany poziom ochrony może w znacznym stopniu zależeć od rodzaju zastosowania
  • Czułość urządzeń należy dobierać zgodnie z pożądanym poziomem ochrony
  • Inwestowanie w ochronę przepięciową można wybrać jako podejście zachowawcze, zapewniające dobre działanie systemu, nie wpływające przy tym znacząco na jego koszt

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno