zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Zarządzanie silnikami elektrycznymi jako aktywami

Strona główna > Archiwum Dobre praktyki > Zarządzanie silnikami elektrycznymi jako aktywami

Data
Tagi

Silniki elektryczne są powszechnie stosowane i dostępne w szerokim zakresie mocy wyjściowych. Silniki elektryczne są doskonałym źródłem napędu w przeważającej większości procesów w sektorach przemysłowych i usług. Niektóre silniki są widoczne jako oddzielne elementy, inne są wbudowane w bardziej złożonych urządzeniach takich, jak sprężarki powietrza, pompy ciepła, pompy wodne i wentylatory. Energia zużywana przez silniki elektryczne stanowi w przybliżeniu 65% zużycia energii elektrycznej w przemyśle Unii Europejskiej.

Pomimo swojej istotnej roli, silniki elektryczne, same w sobie są rzadko postrzegane, jako aktywa produkcyjne. Powinny być jednak tak właśnie traktowane, ponieważ sposób ich zakupu, obsługi i konserwacji oraz wymiany może decydować o dużej różnicy w rentowności. Nieoptymalne zarządzanie silnikami prowadzi do wyższych strat energii i, co ma jeszcze większe znaczenie, do obniżenia niezawodności i dyspozycyjności w zakładzie produkcyjnym.

Wczesna wymiana silników elektrycznych jest rzadko spotykana, gdyż większość przedsiębiorstw eksploatuje silniki aż do wystąpienia uszkodzenia. Z chwilą uszkodzenia silniki są jak najszybciej naprawiane lub wymieniane, a wymiana odbywa się zwykle z uwzględnieniem tylko podstawowych wymagań technicznych.

Bardziej szczegółowe spojrzenie na wszystkie czynniki kosztowe ujawnia jednak, że wczesna wymiana silnika elektrycznego często zwraca się w krótkim czasie. Szybki zwrot nakładu jest powodowany poprawą sprawności, obniżeniem kosztów konserwacji, uniknięciem nieplanowanych przestojów i wiążących się z nimi strat.

Silniki elektryczne są niedostrzeganymi aktywami. Przez objęcie ich programem zarządzania aktywami, przedsiębiorstwa mogą poprawić swoją wydajność i zyskać przewagę konkurencyjną.

Najważniejsze wnioski

  • Przez objęcie silników elektrycznych programem zarządzania aktywami, przedsiębiorstwa mogą poprawić swoją wydajność i zyskać przewagę konkurencyjną.
  • Sposób zakupu, obsługi i konserwacji oraz wymiany silników elektrycznych może decydować o dużej różnicy w rentowności
  • Nieoptymalne zarządzanie silnikami prowadzi do wyższych strat energii, obniżenia niezawodności i dyspozycyjności
  • Wczesna wymiana silnika elektrycznego często zwraca się w krótkim czasie
  • Szybki zwrot nakładu jest powodowany poprawą sprawności, obniżeniem kosztów konserwacji, uniknięciem nieplanowanych przestojów i wiążących się z nimi strat.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.