zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Optymalne oświetlanie klatek schodowych

Strona główna > Archiwum Poradniki użytkownika > Optymalne oświetlanie klatek schodowych

Data
Tagi

Automat schodowy sterujący oświetleniem klatek schodowych czy korytarzy jest znany od dawna – to niewielkie urządzenie umieszczone na tablicy rozdzielczej. Oświetlenie na klatce uruchamiane jest za pomocą włączników rozmieszczonych na różnych kondygnacjach domu, a następnie wyłączane samoczynnie po określonym czasie. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć strat energii i pieniędzy. Zwykły automat ma jednak istotną wadę: nagłe znalezienie się użytkownika w ciemności, gdy minie nastawiony czas, jest zarówno niewygodne, jak i niebezpieczne. Sytuacji tej można łatwo uniknąć.

Tradycyjny automat schodowy

Oprócz opisanej wyżej funkcji tradycyjny automat schodowy umożliwia też stałe oświetlenie klatki schodowej, co może być pożądane np. podczas sprzątania. Unikamy w ten sposób konieczności ciągłego włączania światła dla utrzymania bezpiecznego poziomu oświetlenia. Niestety, niedogodnością jest to, że wspomniany tryb można uruchomić tylko na samym wyłączniku czasowym. Aby to zrobić, trzeba udać się do tablicy rozdzielczej, a potem wrócić, żeby go z powrotem wyłączyć.

Pitchbook 22

Nieoświetlone klatki schodowe mogą być niebezpieczne. Poprzez zainstalowanie bezpiecznego albo szczególnie komfortowego automatu schodowego z wyłącznikiem czasowym można ograniczyć to ryzyko.
(Źródło ilustracji: Brilliantlighting.co.uk)

Bezpieczniejszy automat schodowy

Wielu producentów oferuje automaty schodowe z funkcją ściemniania, które umożliwiają uniknięcie nagłego znalezienia się w ciemności. W niektórych urządzeniach ściemnianie przebiega w kilku stopniach, np. od 100 do 50 proc. lub od 100 do 70, następnie do 40 proc., a w końcu do zera. Czas ściemniania wynosi zwykle od jednej do dwóch minut, co daje wystarczająco dużo czasu na podejście do najbliższego włącznika i ponowne włączenie oświetlenia.

Dostępne są też urządzenia umożliwiające łagodne i stopniowe ściemnianie światła. Kiedy rozmawiamy z kimś na klatce schodowej i zauważymy, że po upływie określonego czasu światło przygasa, również mamy wystarczająco dużo czasu na ponowne włączenie oświetlenia.

Jednak także w tym przypadku, jeśli użytkownik będzie chciał włączyć tryb sprzątania (oświetlenie cały czas włączone), będzie musiał podejść do tablicy rozdzielczej.

Szczególnie komfortowy automat schodowy

Jeżeli budynek, w którym mieszkamy, jest wyposażony w zintegrowany system domowy (IHS), można stworzyć wyjątkowo zaawansowany automat schodowy pod warunkiem, że wszystkie punkty oświetleniowe na klatce schodowej są przyłączone do jednego lub większej liczby ściemniaczy. Ponadto tego rodzaju sterowanie wymaga, aby wyłączniki lub przyciski były wyposażone w kontrolne diody LED.

Kiedy oświetlenie klatki schodowej gaśnie, diody LED zapalają się, wskazując umiejscowienie przycisków służących do włączania oświetlenia. Z chwilą naciśnięcia jednego z przycisków lampy zaświecają się z jasnością 100 proc. na określony okres, na przykład na pięć minut. W tym przedziale czasu wszystkie diody LED wyłączają się automatycznie. Po jego upływie oświetlenie jest stopniowo ściemniane przez ustalony czas, na przykład dwóch minut. Wówczas diody migają w odstępach jednosekundowych. Jeżeli nie zostanie podjęte żadne działanie, oświetlenie zostanie wyłączone, zaświecą się natomiast diody LED. Naciśnięcie dowolnego przycisku w czasie ściemniania spowoduje ponowne włączenie oświetlenia klatki schodowej, a odliczanie czasu rozpocznie się od początku.

W celu uruchomienia trybu sprzątania użytkownik musi nacisnąć włącznik przez dwie sekundy. W tym czasie diody LED zaczną błyskać z większą częstotliwością (np. co pół sekundy), wskazując, że funkcja sprzątania została uruchomiona. Aby przywrócić normalny tryb oświetlenia, użytkownik naciska krótko (przez mniej niż dwie sekundy) dowolny przycisk. Po upływie nastawionego czasu oświetlenie zostanie całkowicie ściemnione. Oświetlenie można też wyłączyć natychmiast – przez naciśnięcie przycisku i przytrzymanie go przez dłuższy czas. Pierwszy ze sposobów jest jednak dogodniejszy, gdyż nie ma ryzyka, że ktoś nagle znajdzie się w ciemności.

Dodatkową zaletą zastosowania tego rodzaju automatu schodowego jest to, że tryb sprzątania można uaktywnić lub wyłączyć przez naciśnięcie dowolnego przycisku, bez potrzeby udawania się tym celu do miejsca zainstalowania rozdzielnicy.

 

Informacje dodatkowe:
Europejski Instytut Miedzi (EIM) www.instytutmiedzi.pl działa w ramach światowej organizacji Copper Alliance, której celem jest tworzenie warunków na rynku dla zwiększenia zastosowań produktów z miedzi i jej stopów w wielu dziedzinach gospodarki takich jak energetyka, telekomunikacja, budownictwo, architektura, ochrona środowiska i medycyna. Realizowane przez Instytut projekty są koordynowane i współfinansowane przez International Copper Association (ICA) z siedzibą w Nowym Jorku. Działalność Instytutu oparta jest na przekonaniu, że miedź posiada wyjątkowe właściwości i parametry techniczne, których wykorzystanie pozwala na tworzenie rozwiązań wpływających na poprawę jakości życia.

Osoby kontaktowe:
Iza Strączek iza.straczek@prtime.pl  tel. 607 812 604
Michał Ramczykowski mr@instytutmiedzi.pl

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.