zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Bezpieczeństwo elektryczne w budynkach mieszkalnych – jak zapewnić postęp

Strona główna > Archiwum White papers > Bezpieczeństwo elektryczne w budynkach mieszkalnych – jak zapewnić postęp

Data
Tagi


Stosowanie urządzeń elektrycznych podniosło nasz komfort i zwiększyło bezpieczeństwo, zwielokrotniając środki rozrywki i komunikacji. Jednak starsze instalacje elektryczne mogą być niebezpieczne, jeżeli nie są prawidłowo eksploatowane i konserwowane. Europejska batalia przeciwko skutkom niedostatecznego poziomu bezpieczeństwa w środowisku mieszkalnym, nie została jeszcze wygrana.

Ocenia się, że każdego roku powstaje około 280 tys. pożarów związanych z instalacjami elektrycznymi, które są przyczyną tysiąc ofiar śmiertelnych rocznie i zniszczenia mienia na sumę 6,25 mld euro. Pojawiają się ponadto nowe wyzwania, mogące znacznie pogorszyć sytuację, jeżeli stosowne działania nie zostaną podjęte.

Jednym z najważniejszych problemów jest to, że średni wiek instalacji elektrycznych w Europie rośnie, ponieważ roczne wskaźniki renowacji obiektów mieszkalnych są niskie – niższe niż wynosiło tempo budowy nowych budynków 25 do 45 lat temu. Wiele nowych technologii (fotowoltaika, pompy ciepła, pojazdy elektryczne, etc.) mogą jeszcze pogłębiać ten problem. Ponadto, tendencja do użytkowania coraz starszych domów, implikuje wprowadzanie nowych rodzajów technologii i nowych wymagań wobec domowych instalacji elektrycznych.

Samo wprowadzenie norm inspekcji bezpieczeństwa elektrycznego w nowych budynkach nie wystarczy do zapobieżenie degradacji bezpieczeństwa elektrycznego w budynkach mieszkalnych w Unii Europejskiej. Obowiązkowe okresowe inspekcje, weryfikujące przestrzeganie norm bezpieczeństwa są niezbędnym narzędziem powodzenia programu bezpieczeństwa elektrycznego w budynkach mieszkalnych. Pierwsze, zgrubne wyliczenia wskazują, że możliwy jest model regulacyjny, w którym wszystkie zainteresowane strony – mieszkańcy budynku, państwo i towarzystwa ubezpieczeniowe, odniosą korzyści.

Niniejsza Biała Księga zawiera kompleksową analizę bezpieczeństwa elektrycznego w budynkach mieszkalnych w Unii Europejskiej, przeprowadzoną w oparciu o ekstrapolację obecnych danych. Autorzy wyrażają gotowość do współpracy z zainteresowanymi stronami na szczeblach krajowych (straż pożarna, towarzystwa ubezpieczeniowe) w celu zebrania większej ilości zweryfikowanych i skonsolidowanych danych.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno