zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Podstawowe funkcje zintegrowanych systemów domowych dla osób starszych

Strona główna > Archiwum White papers > Automatyka budynków > Podstawowe funkcje zintegrowanych systemów domowych dla osób starszych

W miarę starzenia się populacji Europy i zmniejszania się udziału ludzi młodych w tej populacji, będziemy musieli zapewnić, żeby osoby w podeszłym wieku, jeżeli tego zechcą, mogły nadal samodzielnie zamieszkiwać w domu. Można to osiągnąć na wiele sposobów, ale naszym celem nie jest przytłoczenie niezależnych starszych osób całą masą niechcianych technicznych gadżetów, których prawdopodobnie nigdy nie użyją.

Należy natomiast w pierwszym rzędzie zapewnić pomoc profesjonalnych pracowników socjalnych (lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka środowiskowa, pomoc domowa, wolontariusze, opiekunowie), którzy pomogą poszczególnym osobom określić jakie techniki mogą być użyteczne w konkretnym przypadku.

Ponieważ, przykładowo, potrzeby kogoś poruszającego się na wózku będą odmienne od osoby w początkowym stadium demencji, niniejszy artykuł odnosi się do podstawowych, ogólnie istotnych funkcji, które mogą mieć zastosowanie w każdym domu lub mieszkaniu, zajmowanym przez osobę w podeszłym wieku. Przeprowadzimy także zgrubną estymację kosztów.

ZOBACZ CAŁY PORADNIK: Podstawowe funkcje zintegrowanych systemów domowych dla osób w podeszłym wieku

CZYTAJ TAKŻE: Monitorowanie osób starszych mieszkających samodzielnie

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.