zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Europejski Zielony Ład – najbardziej kompleksowa strategia Unii Europejskiej

Strona główna > Wszystkie publikacje > Polityka energetyczna > Europejski Zielony Ład – najbardziej kompleksowa strategia Unii Europejskiej

Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal) to jedna z najbardziej kompleksowych strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Europa do 2050 roku planuje zostać pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

Pomimo tego, że plan jest bardzo ambitny, jest możliwy do zrealizowania – wymaga to jednak pełnego zaangażowania wszystkich państw członkowskich. Głównym celem, oprócz osiągnięcia neutralności klimatycznej, jest przede wszystkim ochrona życia ludzkiego oraz zwierząt i roślin, przy jednoczesnym wsparciu transformacji energetycznej na rzecz czystej technologii.

Jakie obszary polityki unijnej są brane pod uwagę?

 1. Bezpieczeństwo, solidarność i zaufanie

Ścisła współpraca z państwami członkowskimi w celu dywersyfikacji europejskich źródeł energii i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

 1. W pełni zintegrowany wewnętrzny rynek energii

Energia powinna swobodnie przepływać w całej UE – bez przeszkód technicznych ani prawnych.

 1. Efektywność energetyczna

Jak poprawić efektywność energetyczną, aby zmniejszyć zależność UE od importu energii.

 1. Działania w dziedzinie klimatu – obniżenie emisyjności gospodarki

Prowadzenie polityki służącej ograniczeniu emisji, przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i wypełnianie zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego w sprawie zmiany klimatu.

 1. Badania naukowe, innowacje i konkurencyjność

Wspieranie badań i innowacji w zakresie technologii niskoemisyjnych i czystych technologii energetycznych, które mogą zwiększyć konkurencyjność UE.

 1. Ku gospodarce o obiegu zamkniętym

Jak pomóc europejskim przedsiębiorstwom i konsumentom w korzystaniu z zasobów w sposób bardziej zrównoważony.

Ponadto, od 2020 roku UE jest za większym zaangażowaniem celów zrównoważonego rozwoju do przygotowywania Europejskiego Semestru. Włączenie do procesu Europejskiego Semestru silniejszego skoncentrowania się na wyzwaniach środowiskowych o znaczeniu makroekonomicznym, ma na celu zapewnienie lepszego i bardziej skutecznego wdrażania oraz egzekwowania istniejących przepisów dotyczących środowiska.

Czytaj też: Koszt osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę może wynieść nawet 206 mld euro 

Europejski Zielony Ład – założenia

 1. Europa bez zanieczyszczeń – zanieczyszczenie powietrza, wody oraz rozwiązanie problemu zanieczyszczenia przemysłowego;
 2. Przejście na gospodarkę cyrkulacyjną – przyjęcie nowego planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym do marca 2020 r.;
 3. Program “Farm to Fork” – cele dotyczące redukcji chemicznych pestycydów (50% do 2030 r.), nawozów i zwiększenie powierzchni upraw organicznych;
 4. Zielona Wspólna Polityka Rolna – wysokie ambicje środowiskowe i klimatyczne w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej;
 5. Mechanizm JUST Transition – wsparcie finansowe dla regionalnych planów transformacji energetycznej;
 6. Finansowanie transformacji – fundusze na zielone innowacje i inwestycje publiczne;
 7. Czysta, przystępna cenowo i bezpieczna energia – ocena ambicji państw członkowskich ujętych w ramach krajowych planów w zakresie energii i klimatu;
 8. Osiągnięcie neutralności klimatycznej – propozycja pierwszej ustawy klimatycznej zapisującej cel neutralności klimatycznej do 2050r.;
 9. Zrównoważony transport – przyjęcie strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, a także przegląd dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych i rozporządzenia TEN-T;
 10. Ochrona europejskiego kapitału naturalnego – propozycja strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r.

Główne wnioski z Zielonego Ładu dla Europy

 • Najważniejszą propozycją Zielonego Ładu jest uchwalenie wiążącego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Oznacza to, że do połowy wieku unijna gospodarka ma emitować tylko tyle gazów cieplarnianych, ile jest w stanie pochłonąć (na przykład przez lasy lub technologię przechwytywania emisji CO2).
 • Mają się również zmienić cele krótkoterminowe – cel redukcji emisji do 2030 roku obecnie wynosi 40 procent w porównaniu z poziomem w 1990 roku, ale planuje się jego zwiększenie do 50 procent lub 55 procent.
 • Struktura polityki klimatycznej Unii Europejskiej pozostanie taka sama. Korekta czeka przede wszystkim europejski system handlu emisjami (EU Emissions Trading System, EU ETS), który ma objąć nowe sektory (transport i budownictwo) i w którym mają być ograniczone darmowe pozwolenia na emisje dla lotnictwa.
 • Aby chronić konkurencyjność unijnej gospodarki, zaproponowano podatek od importu emisji CO2. Ta propozycja będzie najtrudniejsza do wprowadzenia ze względu na problemy techniczne i na politykę międzynarodową.
 • Elementem Zielonego Ładu ma być Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla regionów najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami dekarbonizacji. Trwa spór o jego wysokość oraz źródła finansowania.
 • Komisja Europejska chce zdobyć bilion euro na cele klimatyczne w ciągu dekady. W tym celu będzie próbować zmobilizować kapitał prywatny i angażować Europejski Bank Inwestycyjny. Uzyskanie tej kwoty będzie jednak bardzo trudne.
 • Poza polityką stricte klimatyczną Zielony Ład to również propozycje dotyczące rolnictwa, gospodarki o obiegu zamkniętym, bioróżnorodności i zwalczania zanieczyszczeń.

Zobacz również: Czy całkowicie elektryczny system energetyczny do 2050 roku jest możliwy? 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.