zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

W ramach procesu transformacji energetycznej w Polsce, rząd wprowadzi tzw. taryfę dynamiczną dla odbiorców energii

Strona główna > Archiwa wpisów > W ramach procesu transformacji energetycznej w Polsce, rząd wprowadzi tzw. taryfę dynamiczną dla odbiorców energii

Odbiorcy energii elektrycznej w Polsce uzyskają dostęp do tzw. taryfy dynamicznej – nowego rodzaju taryfy

Taryfa dynamicznej ma co do zasady lepiej odzwierciedlać aktualną sytuację w zakresie podaży i popytu na energię. Wynika to z jednego z punktów projektu nowelizacji Prawa energetycznego, którego opracowaniem zajmie się rząd. Dodatkowo nowe prawo ma uregulować m.in. obszar tzw. obywatelskich społeczności energetycznych. Planowana nowelizacja Prawa energetycznego i ustawy o OZE ma implementować do polskiego porządku prawnego regulacje wpisane do unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Dyrektywa 2019/944 ustanawia zasady dotyczące wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, dostaw i magazynowania energii elektrycznej wraz z aspektami dotyczącymi ochrony konsumentów w celu stworzenia zintegrowanych, konkurencyjnych, ukierunkowanych na potrzeby konsumenta, elastycznych, uczciwych oraz przejrzystych rynków energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

Prawo energetyczne

Dyrektywa zawiera także zasady dotyczące rynków detalicznych energii elektrycznej. Przepisy te mają w założeniu poprawić pozycję odbiorcy na rynku energii elektrycznej. Zakładają m.in. udostępnienie narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorców o rocznym zużyciu poniżej 100 MWh, jak również umożliwienie zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej z „co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców oraz prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyka związanych z takimi umowami”. Planowane przepisy mają wprowadzić ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych, regulując ich prawa i obowiązki, w tym prawo odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji. Jak zaznacza Rafał Czaja ze Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, to bardzo ważny krok w stronę energetyki obywatelskiej i pełnego włączania spółdzielni energetycznych do krajobrazu nowopowstającej nowoczesnej energetyki rozproszonej.

Ustawa o OZE

Nowelizacja obejmie również obszar związany ze świadczeniem usług na rzecz operatora systemu elektroenergetycznego. Może to sprzyjać rozwojowi koncepcji wirtualnych elektrowni, ponieważ wprowadzi przepisy dotyczące agregatora na rynku energii elektrycznej, jego zadań i uprawnień oraz przepisy dotyczące odpowiedzi odbioru i odbiorcy aktywnego na rynku energii.

Planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o OZE przypada na trzeci kwartał 2021 r.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.