zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Nowe rozwiązania dla energetyki rozproszonej w nowelizacji Ustawy o OZE w roku 2020

Strona główna > Archiwa wpisów > Nowe rozwiązania dla energetyki rozproszonej w nowelizacji Ustawy o OZE w roku 2020

Piotr Czopek, dyrektor departamentu OZE w Ministerstwie Aktywów Państwowych zasygnalizował przygotowanie w 2020 r. nowych regulacji zwłaszcza w obszarze energetyki rozproszonej

Podczas niedawnej konferencji AREOPAG Energetyki Odnawialnej, zorganizowanej przez Stowarzyszenie im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego pod patronatem medialnym Leonardo-energy.pl, przedstawiono plan pracy nad nowymi regulacjami dla rynku energetyki odnawialnej. Szczegóły prezentował Piotr Czopek, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej. Nowelizacja ma wprowadzić dalsze zmiany w obszarze regulacji dla energetyki rozproszonej, w tym prosumentów, klastrów i spółdzielni energetycznych.

Klastry energii to nadzieja dla rozwoju OZE

Działania te to pochodna działań, które podejmowaliśmy w tym roku. Prowadzono w tym obszarze wiele analiz. Nowe propozycje legislacyjne mają być wyjściem naprzeciw zmianom zapisanym w najnowszej unijnej dyrektywie o odnawialnych źródłach energii z 2018 roku. Wdrożenie nowej dyrektywy do polskiego prawa powinna nastąpić do połowy 2021 r. Wśród nowych rozwiązań, które mogą pojawić się w obszarze energetyki prosumenckiej w przyszłorocznej nowelizacji ustawy o OZE, jest rozszerzenie wprowadzonych w tym roku spółdzielni energetycznych na obszary miejskie, a także nowe rozwiązania jeśli chodzi o rozliczenie energii produkowanej z prosumenckich instalacji przez spółdzielnie mieszkaniowe. Możliwe rozwiązanie to m.in. umożliwienie przenoszenia opustów na rachunki mieszkańców. MAP chce rozpocząć dyskusję na temat nowych zasad wsparcia dla OZE, które uwzględnią zmieniające się warunki rynkowe oraz realia ekonomiczne, aukcyjny system wsparcia zgodnie z aktualną wersją ustawy o odnawialnych źródłach energii funkcjonuje do połowy 2021 r. Zanim jednak zostanie wygaszony system aukcyjny w obecnym kształcie, w przyszłym roku powinny odbyć się kolejne aukcje dla OZE, w których w koszyku wiatrowo-fotowoltaicznym dla projektów o jednostkowej mocy do 1 MW przewidziano objęcie wsparciem elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5 GW. Natomiast w koszyku wiatrowo-fotowoltaicznym dla projektów o mocy powyżej 1 MW urzędnicy b. Ministerstwa Energii przewidzieli wsparcie elektrowni PV o mocy nawet 1 GW.

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Ponadto w przyszłorocznej aukcji mają zostać udostępnione budżety pozwalające na wybudowanie:

elektrowni wodnych o mocy powyżej 1 MW (łącznie do 20 MW),
większych elektrowni wodnych o mocy do 1 MW (10 MW),
biogazowni rolniczych o mocy do 1 MW (20 MW),
biogazowni produkujących biogaz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków o jednostkowej mocy do 1 MW (10 MW),
natomiast dla dedykowanych instalacji współspalania biomasy o jednostkowej mocy ponad 1 MW przewidziano budżet mający umożliwić inwestycje na 100 MW.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.