zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Polityka Energetyczna Polski 2040 została przyjęta przez Rząd

Strona główna > Archiwa wpisów > Polityka Energetyczna Polski 2040 została przyjęta przez Rząd

We wtorek (02.02) Rząd przyjął uchwałę ws. Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

PEP 2040 opiera się na trzech głównych filarach – sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrej jakości powietrza. PEP 2040 zakłada, że redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację. Dodatkowo w 2030 roku udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 procent, moc zainstalowana farm wiatrowych na morzu wyniesie ok. 5,9 GW w 2030 roku i do około 11 GW w 2040 roku, a w 2033 roku uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW.

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” odpowiedzią na najistotniejsze wyzwania?

Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków. Kolejne ważne elementy to redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o około 30 procent w stosunku do 1990 roku, a do 2040 roku ogrzewanie wszystkich gospodarstw poprzez ciepło systemowe oraz zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.