zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” odpowiedzią na najistotniejsze wyzwania?

Strona główna > Archiwa wpisów > „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” odpowiedzią na najistotniejsze wyzwania?

Transformacja będzie obejmować wiele sektorów, jednak to energetyka będzie odgrywać szczególnie ważną rolę w procesie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Zaktualizowana we wrześniu br. „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” uwzględnia taki kierunek w swoich założeniach, na równi z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, sprawiedliwej transformacji, odbudowy po pandemii koronawirusa, trwałego rozwoju gospodarki i wzmocnienia jej konkurencyjności” – oświadczył Michał Kurtyka, szef resortu klimatu. Uaktualniona „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040) została oparta na 3 filarach: sprawiedliwej transformacji, zeroemisyjnym systemie energetycznym i dobrej jakości powietrzu. W PEP2040 podejmowane są strategiczne decyzje inwestycyjne, mające na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki.

Istotne zasady i wytyczne dla budowania polityki energetycznej opartej na zrównoważonym rozwoju

Minister Kurtyka zaznaczył, że Polska musi stworzyć nowy system energetyczny przez najbliższe 20 lat. Powodem nie jest jedynie wymóg zielonej transformacji, lecz także świadomość, że gospodarka powinna mieć bezpieczne źródło produkcji energii elektrycznej, które nie będzie zależne od warunków pogodowych.
„Zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii do przemysłu i odbiorców, jest nieodzownym elementem przyciągającym inwestycje w kraju” – podkreślił. Jak czytamy w dokumencie, za 20 lat źródła zeroemisyjne mają stanowić ponad połowę mocy. Istotnym działaniem, który pomoże w tym procesie, ma być uruchomienie elektrowni jądrowej i wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej. Mają to być dwie strategiczne nowe gałęzie i obszary przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce. Podejście takie ma być szansą na rozwój krajowego przemysłu, rozwój wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych, nowe miejsca pracy i generowanie wartości dodanej dla krajowej gospodarki. Co istotne i podkreśla Rafał Czaja ze Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego – w PEP wskazano także konieczność rozwoju  energetyki rozproszonej i obywatelskiej, która ma zostać  oparta na lokalnym kapitale. “Jest to szczególnie istotne dla wzmocnienia potencjału obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich, stąd tak mocno w ramach działań statutowych Stowarzyszenia, podkreślamy rolę lokalnych struktur energetycznych (Spółdzielnie energetyczne Klastry energii, prosument wirtualny)” – zaznacza Rafał Czaja.

Społeczne aspekty energetyki rozproszonej

Według kolejnych słów ministra, do przeprowadzenia transformacji potrzebne będzie zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie i wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła. „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” jest 1 z 9 strategii zintegrowanych, które wynikają ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Dokument ten wyznacza, w jakich kierunkach będzie zmierzać polski sektor energetyczny. PEP2040 ma wskazywać drogę przedsiębiorcom, samorządom i obywatelom w kwestii transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.