zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

ME: Klastry energii to nadzieja dla rozwoju OZE

Strona główna > Archiwa wpisów > ME: Klastry energii to nadzieja dla rozwoju OZE

Data
Tagi

Chcemy, aby klastry stanowiły mechanizm stabilizacji udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w systemie energetycznym – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Szef resortu energii podkreślił, że przedstawiona przez ME koncepcja rozwoju klastrów energii spotkała się z zainteresowaniem Komisji Europejskiej (KE).

Zaproponowane przez nas podejście powoduje, że część OZE może być traktowana podobnie jak konwencjonalne źródła w zakresie zabezpieczenia rynku mocy –  powiedział.

Podkreślił, że ten temat wywołał również zaciekawienie w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych (PSE) – operatora systemu przesyłowego.

Według pierwszych szacunków PSE, klastry mogłyby zabezpieczyć moce idące w gigawaty – mówił minister.

Minister Tchórzewski przypomniał również, że na wsparcie klastrów w obszarze inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym w technologie wysokosprawnej kogeneracji, ME przeznaczy w tym roku 500 mln zł. Podkreślił, że już za miesiąc przedsiębiorcy realizujący projekty w ramach klastrów energii, będą mogli wystąpić o środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na inwestycje w instalacje OZE.

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski zwrócił z kolei uwagę, że rozwój klastrów energii ma się opierać na – dziś niewykorzystanych – zasobach lokalnych. Zdaniem podsekretarza stanu w ME ma to być szansa na rozwój – również gospodarczy – regionów mniej zurbanizowanych.

Mamy nadzieję, że rozwój klastrów przyczyni się do wykorzystania potencjału przedsiębiorczości i dostępnych surowców, a także ułatwi wdrażanie najnowszych technologii, czy nowych modeli biznesowych na poziomie lokalnym – zaznaczał Piotrowski.

Wiceminister zauważył również, że klastry powinny rozwijać się jako integralny element systemu elektroenergetycznego kraju.

Poszczególne klastry mogą się rozwijać na wiele różnych sposobów – czy to przez współpracę z operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD), przejęcie części jego obowiązków, czy nawet budowę własnej sieci – podkreślał.

O tym, że dla przyszłości klastrów energii najważniejsze będzie to, w jaki sposób wpiszą się one w funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego w Polsce, przekonywał również szef Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Maciej Bando. Szef URE zaznaczył, że energetyka rozproszona – do której zaliczył też model klastrów – ma olbrzymi potencjał.

Z kolei przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii KE Maciej Ciszewski mówił, że Komisja ciągle o klastrach dyskutuje i odnosi się do nich pozytywnie. Zaznaczył, że KE widzi wiele korzyści rozwoju takiego modelu, z aktywizacją lokalnych społeczności energetycznych na czele.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.