zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Prawo energetyczne do zmiany

Strona główna > Archiwa wpisów > Prawo energetyczne do zmiany

Ministerstwo Energii szykuje zmianę prawa energetycznego. Branża dostała… dwa dni na zgłoszenie uwag do projektu. Tymczasem przepisy wprowadzają m.in. obowiązek sprzedaży 100% energii elektrycznej na giełdzie i ograniczają prawa właścicieli nieruchomości na których są słupy energetyczne – wylicza portal WysokieNapiecie.pl.

Projekt zmiany prawa energetycznego oraz niektórych ustaw na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego zawisł 14 sierpnia. Na konsultacje jest bardzo mało czasu, ponieważ Minister Energii prosi o nadsyłanie uwag do 17 sierpnia. W zamyśle projektu, sprzedaż energii w Polsce ma być bardziej przejrzysta. Nie powinno też dochodzić do nieuzasadnionych wzrostów cen energii elektrycznej.

Obligo giełdowe

Jedną z ważniejszych przewidzianych zmian jest podwyższenie obliga giełdowego, co Ministerstwo Energii zapowiedziało pod koniec lipca, gdy ceny energii elektrycznej na giełdzie osiągnęły rekordowe poziomy.

Według projektu, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej będzie zobowiązane w całości ją sprzedać na giełdzie towarowej lub na zorganizowanej platformie obrotu w Polsce.

ZOBACZ TAKŻE: Raport: Kolektory słoneczne i ich liczne zastosowanie. Kiedy to się opłaca?

Z obowiązku zwolniona będzie energia dostarczana bezpośrednią linią z przedsiębiorstwa do odbiorcy końcowego, energia z OZE, energia wytworzona w kogeneracji ze średnioroczną sprawnością ponad 52,5 proc, energia zużywana na potrzeby własne, wytworzona w instalacji o mocy mniejszej niż 50 MW oraz energia niezbędna do wykonywania przez operatorów systemów elektroenergetycznych ich zadań.

Prezes URE może zwolnić z obowiązku instalacje, które rozpoczęły wytwarzanie energii po 1 lipca 2017 r. a sprzedaż energii zagwarantowały w długoterminowych umowach zawartych w celu realizacji inwestycji wytwórczych, zabezpieczenia przychodów oraz w ramach długoterminowych zobowiązań. Zwolnienie dotyczyć ma też energii wytwarzanej na potrzeby operatora systemu przesyłowego wykorzystywanej na potrzeby prawidłowego funkcjonowania KSE.

Przedsiębiorstwa energetyczne mają przekazywać Prezesowi URE informacje o zawartych umowach sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej poza giełdą. URE będzie ogłaszać średnią kwartalną cenę energii elektrycznej niepodlegającej obligu.

Sprzedaż rezerwowa

Wzrost liczby zmian sprzedawców prądu i gazu sprawia, że część firm nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku. W tym przypadku klient trafia do sprzedawców rezerwowych. Liczba takich kontraktów w Polsce wzrosła w tym roku kilkakrotnie i Ministerstwo Energii postanowiło bardziej uregulować ten rynek. Teraz warunki oferowane takim odbiorcom są zwykle gorsze od rynkowych. Jakie jeszcze istotne zmiany ministerstwo szykuje podczas długiego weekendu? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

ZOBACZ TAKŻE: Upały dają się we znaki. Szansą energetyka odnawialna

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.