zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Modelowanie przejścia na 100% odnawialne źródła energii

Strona główna > Wszystkie publikacje > Efektywność energetyczna > Modelowanie przejścia na 100% odnawialne źródła energii

Model klimatu Jednej Ziemi

Nowoczesny model klimatyczny, finansowany przez Fundację Leonardo DiCaprio i wydany przez prestiżowe wydawnictwo naukowe Springer Nature, oferuje mapę drogową dla osiągnięcia – i przekroczenia – celów wyznaczonych przez Paryskie Porozumienie Klimatyczne z 2016 roku. Jest to silny dowód na to, że globalny kryzys klimatyczny może zostać rozwiązany przy użyciu obecnie dostępnych technologii.

Osiągnięcie Paryskiego Porozumienia Klimatycznego było zwieńczeniem dwuletniej współpracy naukowej z 17 czołowymi naukowcami z Uniwersytetu Technicznego w Sydney (UTS), dwoma instytutami w Niemieckim Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki (DLR) oraz Wyższą Szkołą Klimatyczną i Energetyczną Uniwersytetu w Melbourne.

Odnawialne źródła energii + rekultywacja terenu

Model klimatu Jednej Ziemi jest przełomowy, ponieważ pokazuje, że limit 1,5°C można osiągnąć poprzez szybkie przejście do stuprocentowego wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2050 r., wraz z wysiłkami na rzecz rekultywacji gruntów na każdym kontynencie, które zwiększają odporność naturalnych ekosystemów i pomagają w zapewnieniu większego bezpieczeństwa żywnościowego. Te wysiłki na rzecz odnowy pozwolą wydzielić z atmosfery dwutlenek węgla i zmagazynować go w drzewach i glebie, tworząc około 400 GtCO2 tego, co naukowcy nazywają “emisjami negatywnymi”, co pozwala nam utrzymać się poniżej limitu 1,5°C. Emisje negatywne to takie, które trwale wycofują z atmosfery dwutlenek węgla powstający ze spalania biomasy.

Główny autor i redaktor dr Sven Teske, dyrektor ds. badań w Instytucie Zrównoważonych Przyszłości na Uniwersytecie Technicznym w Sydney (UTS) powiedział: “Zaawansowane modelowanie pozwala nam na mapowanie najlepszych scenariuszy tworzenia globalnego systemu energetycznego na miarę XXI wieku. W związku z opóźnieniem w realizacji Porozumienia Paryskiego kluczowe znaczenie ma to, aby decydenci na całym świecie mogli przekonać się, że możemy w rzeczywistości zaspokoić globalne zapotrzebowanie na energię po niższych kosztach przy wykorzystaniu czystych źródeł odnawialnych.

CZYTAJ: Silniki elektryczne w procesie transformacji energetycznej [RAPORT]

W jaki sposób możliwe jest wykorzystanie w 100% odnawialnych źródeł energii?

Wyrażono wątpliwości co do możliwości przejścia na 100 % odnawialne źródła energii. Aby zbadać potencjał, naukowcy z UTS stworzyli zaawansowany model komputerowy sieci elektrycznych na świecie.

Dziesięć regionalnych i 72 subregionalnych sieci energetycznych modelowano w odstępach godzinnych do 2050 r., wraz z kompleksową oceną dostępnych zasobów odnawialnych, takich jak wiatr i słońce, minerałów potrzebnych do produkcji komponentów oraz konfiguracji umożliwiających zaspokojenie przewidywanego zapotrzebowania na energię i jej najbardziej efektywne magazynowanie dla wszystkich sektorów w ciągu najbliższych 30 lat.

A koszt?

Proponowana transformacja energetyczna opisana w modelu klimatycznym One Earth będzie wymagała inwestycji o wartości około 1,7 bln USD rocznie. Jeśli brzmi to bardzo podobnie, pamiętajmy, że MFW szacuje, iż rządy wspierają dotknięty problemami przemysł paliw kopalnych na wartość ponad 5 bilionów USD rocznie.

Kluczowe elementy składowe

Istnieje pięć głównych elementów przejścia na energię odnawialną:

  • Zwiększona zdolność do wytwarzania energii elektrycznej głównie za pomocą energii słonecznej i wiatrowej, co umożliwia elektryfikację wszystkich zastosowań energii, w tym energii elektrycznej, ogrzewania, transportu, a nawet zastosowań przemysłowych.
  • Zwiększona pojemność magazynowania w postaci baterii i energii z elektrowni szczytowo pompowych.
  • Efektywność energetyczna poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków, miast i pojazdów.
  • Przeprojektowanie istniejącego gazociągu i infrastruktury magazynowej w celu dostarczania wodoru produkowanego ze źródeł odnawialnych.
  • Stopniowe przekwalifikowywanie pracowników sektora energetycznego w celu uczestnictwa w rozwijającej się gospodarce ekologicznej.

Kolejnym kluczowym elementem modelu klimatycznego jest rekultywacja terenu. Rozwiązania Klimatu Naturalnego (NCS) obejmują wszystko, począwszy od przywracania naturalnych lasów, użytków zielonych i terenów podmokłych, a skończywszy na poprawie żyzności gleby poprzez regeneracyjne praktyki rolnicze, takie jak agroleśnictwo, wycinka           i uprawy okrywowe. Rozwiązania te nie tylko pochłaniają dwutlenek węgla, ale również dramatycznie zwiększają możliwości utrzymania się w krajach rozwijających się, oferując lepsze zaopatrzenie w wodę, zmniejszoną erozję gleby i wyższą jakość plonów.

Sektor użytkowania gruntów powinien stanowić dużą część rozwiązania klimatycznego. Niestety, z powodu szalejącego wylesiania i niezrównoważonego rolnictwa przemysłowego oraz niezrównoważonych praktyk w rolnictwie i hodowli zwierząt gospodarskich, jest on emitentem netto zanieczyszczeń gazów cieplarnianych. Model klimatyczny pokazuje, że chroniąc naturalne ekosystemy i całkowicie eliminując wylesianie do roku 2030możemy utrzymać integralność biotopów obniżających zawartość dwutlenku węgla, które są tak istotne dla przywrócenia równowagi naszego globalnego systemu klimatycznego.

Trzy filary dla lepszego świata

Nowo opublikowany model klimatyczny jest częścią większej inicjatywy One Earth, zainicjowanej przez Fundację Leonardo DiCaprio w 2017 roku. Inicjatywa ta opiera się na najnowszych osiągnięciach nauki i ma na celu stworzenie wizji świata możliwego do zrealizowania w 2050 r., świata, w którym ludzkość i przyroda mogą współistnieć i rozwijać się razem. Wizja ta opiera się na trzech filarach działania – 100% energii odnawialnej, ochronie i odbudowie 50% światowych terenów i oceanów oraz przejściu na rolnictwo regeneracyjne do 2050 roku. Te filary działania razem dają nam globalną mapę drogową do walki z kryzysem klimatycznym i zapewnienia zrównoważonej przyszłości dla wszystkich mieszkańców Ziemi.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.