zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Opinia Instytutu Energetyki Odnawialnej w planowanych zmianach w ustawie o OZE

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inne > Opinia Instytutu Energetyki Odnawialnej w planowanych zmianach w ustawie o OZE

W czerwcu tego roku Minister Energii Krzysztof Tchórzewski przekazał do konsultacji projekt zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz regulacji w obszarze  m.in.  inwestycji wiatrowych (ustawa „antywiatrakowa”).

Instytut Energii Odnawialnej wydał opinię dotyczącą nowelizacji zwracając uwagę na błędne założenia towarzyszące idei wyeliminowania oczywistych błędów w ustawie. Próba naprawienia niewłaściwej struktury koszyków aukcyjnych i procedur aukcyjnych, martwych i niezgodnych z prawem UE regulacji, czy systemu kształtowania ceny świadectw pochodzenia energii z biogazu rolniczego, nie może się powieść bez spojrzenia na wszystkie problemy z szerszej perspektywy. Ryzyko dyskryminacji przyszłościowych technologii, mikrogeneracji czy powrotu do współspalania biomasy i węgla nie zostanie zażegnane poprzez wsparcie małych OZE. Dogłębnej analizy wymaga cała branża OZE i skupienie się na rozwiązaniu takich problemów jak m.in.: spadek inwestycji w OZE i realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie rynku energii, problemy z wsparciem prosumentów tzw. systemem „opustów”, czy skutecznych rozwiązań wspierających rozwój energetyki rozproszonej.

Jak podkreśla IEO, zakładanie że narastające problemy rozwiąże ustawa o rozwoju energetyki rozproszonej, jest pewnego rodzaju unikiem przed problemami, która muszą być rozwiązane „tu i teraz”. Niestety poważna dyskusja na te tematy nie jest możliwa, ze względu na brak jasnego celu proponowanych zmian czy braki w ich uzasadnieniu.

IEO proponuje, aby przeprowadzić niezależny prawny audyt oraz poddać analizie merytorycznej całą branżę odnawialnych źródeł energii, czy ustalić jasne i przejrzyste zasady według, których OZE grupowane są w koszyki aukcyjne. Ważnym jest również przywrócenie obowiązku stosowania najnowszych urządzeń – nie starsze niż 36 miesięcy i nie mogące zwlekać z oddaniem energii do sieci dłużej niż 36 miesięcy – czy usunięcie z proponowanych zmian  zapisów mówiących o podnoszeniu kaucji w systemie aukcyjnym (z 30 do 60 zł/kW).

Kolejne propozycje jakie pojawiły się w opinii wydanej przez Instytut Energii Odnawialnej, to m.in.: wydłużyć listę technologii OZE uprawnionych do skorzystania z taryf FiT o : elektrownie wiatrowe, systemy fotowoltaiczne oraz układy kogeneracyjne na biomasę; poprawić definicję hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii; pozostawienie w OZE definicji spółdzielni energetycznej i nie zamykanie drogi obywatelom do korzystania z tego typu instytucji.

Link do pełnej opinii IEO

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.