zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Wyższa efektywność energetyczna, mniejsza emisja CO2. Projekt RIGRID w Puńsku

Strona główna > Wszystkie publikacje > Odnawialne źródła energii (OZE) > Wyższa efektywność energetyczna, mniejsza emisja CO2. Projekt RIGRID w Puńsku

Czysta energia po przystępnych cenach, a przy okazji ograniczenie strat podczas jej przesyłania – to wcale nie muszą być mrzonki. Choć celem realizowanego w Puńsku międzynarodowego projektu RIGRID jest opracowanie narzędzi do planowania i zarządzania infrastrukturą energetyczną, kwestia efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji CO2 jest równie ważnym tematem.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Pol- sce i Europie ciągle rośnie. Potrzebuje jej nie tylko przemysł i gospodarka, ale każdy z nas – tym bardziej, im więcej w naszych domach pojawia się różnorodnego sprzętu RTV i AGD. Polski system energetyczny opiera się w dużej mierze na energetyce konwencjonalnej i węglu, w tym na starzejących się elektrowniach. Niemal jedna czwarta mocy wytwórczej w naszym kraju pochodzi bowiem z elektrowni starszych niż 40 lat, natomiast aż 60 proc. bloków ma więcej niż 30 lat. Coraz pilniejszym problemem do rozwiązania jest zapewnienie bezpieczeństwa systemu i sprostanie kwestii brakujących mocy. Konieczne jest też wprowadzanie rozwiązań mających na celu ograniczanie strat energii podczas jej przesyłania. Wspomniane wyzwania mogą być jednocześnie szansą na poważny krok w stronę elastycznych dostaw energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zmniejszyć emisję CO2

Wykorzystanie  takich  technologii  ma jeszcze inną zaletę – pozwoli ograniczać emisję gazów cieplarnianych. Mówiąc ogólnie: mniejsze straty energii to mniejszy koszt jej wyprodukowania przez wielkie elektrownie węglowe. Do tego dochodzi problem walki ze smogiem. Kolejne miasta i samorządy podejmują działania, aby ograniczyć tzw. niską emisję, czyli gromadzące się w powietrzu pyły i szkodliwe gazy pochodzące m.in. z domowych pieców grzewczych. Unia Europejska coraz śmielej stawia na rozwój odnawialnych (czystych) źródeł energii, energetyki rozproszonej i prosumenckiej oraz podnoszenie efektywności energetycznej. Według planów do 2050 roku emisja dwutlenku węgla ma zo- stać zmniejszona aż o 80 proc. (względem ilości z 1990 roku), a dużą rolę w osiągnięciu tych założeń będą miały właśnie instalacje OZE.

I  tu   pomocą   jest   realizowany  w  Puńsku i w niemieckim Dardesheim międzynarodo- wy projekt RIGRID (Rural Intelligent Grid, czyli inteligentnych sieci elektroenerge- tycznych). Jego celem jest stworzenie narzędzia do optymalnego planowania oraz zarządzania energią i infrastrukturą na terenach wiejskich. To interaktywne narzędzie pozwoli wirtualnie i na bardzo wczesnym etapie sprawdzić sensowność i opłacalność budowy nowej instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych czy turbin wiatrowych). Ułatwi także wskazanie najlepszej lokalizacji dla takiej inwestycji. Projekt RIGRID realizuje polsko-niemieckie konsorcjum, w skład którego wchodzą Fraunhofer IFF, Electrum sp. z o.o. z Białegostoku, Instytut Elektroenergetyki Politechni- ki Warszawskiej oraz Europejski Instytut Miedzi.

ZOBACZ TAKŻE: Projekt RIGRID – optymalne planowanie i zarządzanie energią i infrastrukturą na obszarach wiejskich

Miedź wspiera nowoczesne rozwiązania

W realizacji planów zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji CO2 może pomóc miedź. Jej właściwości, takie jak wysoka przewodność elektryczna, trwałość czy przetwarzalność, czynią z niej kluczowy surowiec dla europejskiej gospodarki. W dodatku miedź jest przyjazna dla środowiska i może być wielokrotnie przetwarzana bez utraty właściwości. Dwie trzecie z 550 mln ton miedzi wyprodukowanej od roku 1900 są nadal w użyciu. A oparte na niej technologie zwiększają efektywność energetyczną w kluczowych obszarach: przemyśle, energetyce czy budownictwie. Miedź stosowana jest z powodzeniem w instalacjach OZE: fotowoltaice (panele, kable, falowniki, transformatory), energetyce wiatrowej (m.in. w uzwojeniach generatora, urządzeniach energetycznych oraz systemach odgromowych i uziemiających) oraz energetyce wodnej. Odgrywa również fundamentalną rolę w silnikach pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Znajduje się m.in. w elektronice (przewody, czujniki), skrzyni biegów, systemie wspomagania jazdy oraz alternatorze.

Szacuje się, że wykorzystując doskonałą przewodność elektryczną miedzi, w ciągu następnych 10-20 lat będzie można zmniejszyć emisję CO2 o 100 milionów ton rocznie. Dalsza znacząca redukcja ilości CO2 będzie moż- liwa dzięki rozbudowie solarnych technologii grzewczych oraz wymianie starych transformatorów (ukryci konsumenci energii) na nowoczesne i energooszczędne, zbudowane z uzwojeń  z miedzi.

Realizacja  projektu  RIGRID  zakończy  się  w kwietniu 2018 roku. Jest on finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Polsce oraz Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii w Niemczech w ramach inicjatywy ERA-Net Smart Grids Plus.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE TUTAJ

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno