zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Będą dopłaty do aut elektrycznych

Strona główna > Archiwa wpisów > Będą dopłaty do aut elektrycznych

Projekt zmian ws. cen prądu zakłada dopłaty do zakupu samochodów z napędem elektrycznym i wodorowym. Z przyznanych środków będą mogły skorzystać osoby fizyczne nieposiadające własnej działalności gospodarczej. Wsparcie ma pochodzić ze specjalnego Funduszu.

Ministerstwo energii podkreśla, że celem proponowanej zmiany jest rozszerzenie o osoby fizyczne niemające działalności gospodarczej rejestru podmiotów, jakie mogą uzyskać wsparcie na zakup pojazdów osobowych (kategoria pojazdu na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym – M1) zasilanych wyłącznie wodorem lub energią elektryczną.

Na ten moment o wsparcie na zakup pojazdów elektrycznych mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego.

Czytaj: Miedź w procesie ładowania EV – wschodzący standardowy system ładowania bezprzewodowego

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że pomoc dla osób fizycznych nieposiadających własnej działalności gospodarczej okazana będzie wyłącznie na wniosek, do momentu wyczerpania kwoty przewidzianej dla tego działania na dany rok. Oznacza to, że wsparcie finansowe będzie udzielane bez konieczności organizowania przetargu, co z pewnością ułatwi i zwiększy dostępność pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem mieszkańcom Polski.

Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej określi minister energii w drodze rozporządzenia. Najważniejszą kwestią pozostaje wysokość dotacji, biorąc pod uwagę sytuację finansową Funduszu oraz rozwój rynku pojazdów elektrycznych w Polsce.

Zobacz również: Technologie w klastrze energii udowadniają swoją przydatność 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno