zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zatwierdzona przez Senat

Strona główna > Archiwa wpisów > Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zatwierdzona przez Senat

Senat w piątek przyjął nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która wprowadza dopłatę do paliwa. Dodatkowo, jeśli zmiany uzyskają akceptację prezydenta, wówczas samorządy uzyskają możliwość nałożenia opłat za wjazd do centrum miasta.

W dniu 2 lipca ustawę przekazano prezydentowi do podpisu. Jak czytamy w uzasadnieniu wskazywanym celem ustawy jest utworzenie stabilnego źródła finansowania rozwoju elektromobilności i transportu opartego na paliwach alternatywnych. Wdrożenie projektowanych rozwiązań w dłuższej perspektywie czasowej powinno pozytywnie wpłynąć m.in. na stan środowiska naturalnego w Polsce i jakość życia Polaków. Ustawa pozwoli na tworzenie przez władze lokalne stref czystego transportu w miastach, do których można ograniczyć wjazd pojazdów z tradycyjnym napędem silnikowym, np. poprzez pobieranie opłat.

Ustawa zakłada stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz wprowadzenie opłaty emisyjnej, z której finansowane mają być projekty związane m.in. z rozwojem elektromobilności w Polsce. Środki z opłaty w 85 proc. mają trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 15 proc. – do FNT. W Ocenie Skutków Regulacji projektu ustawy wskazuje się, że w ciągu 10 lat przychody FNT mają wynieść 6,75 mld zł.

Ustawa bezpośrednio dotyczyć będzie m.in.:

  • operatorów systemu elektroenergetycznego, na których nałożono obowiązek podatkowy w zakresie opłaty stanowiącej przychód FNT, której podstawę obliczenia stanowić ma uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej,
  • jednostek samorządu terytorialnego (JST), przede wszystkim aglomeracji miejskich
    i obszarów gęsto zaludnionych,
  • odbiorców energii elektrycznej, bowiem opłata[1] stanowiąca przychód FNT ma być uwzględniona w kalkulacji taryf na przesyłanie energii elektrycznej.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że niemierzalnymi w ujęciu pieniężnym efektami projektowanych rozwiązań mają być:

  • rozwój infrastruktury do tankowania gazu ziemnego, biopaliw ciekłych i innych paliw alternatywnych, a także do ładowania pojazdów elektrycznych,
  • rozwój flot pojazdów niskoemisyjnych, co może prowadzić również do spadku kosztów użytkowania pojazdów,
  • poprawa jakości powietrza związana ze zmniejszeniem emisji szkodliwych substancji przez pojazdy drogowe.

Ministerstwo Energii podkreśla, że dzięki nowemu prawu realnie będzie można mówić
transportowego w Polsce, ponieważ w ciągu dekady samochody elektryczne będą stanowiły 10-15 proc. wszystkich pojazdów, to znacznie przyczyni się to do ograniczenia szkodliwego dla zdrowia smogu w miastach.

ZOBACZ TAKŻE: Raport: Auta elektryczne. 10 FAKTÓW nt. elektromobilności

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno