zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Bezpieczeństwo energetyczne, zachowanie konkurencyjności gospodarki oraz zmniejszenie oddziaływania energetyki na środowisko – równowaga pomiędzy trzema celami

Strona główna > Archiwa wpisów > Bezpieczeństwo energetyczne, zachowanie konkurencyjności gospodarki oraz zmniejszenie oddziaływania energetyki na środowisko – równowaga pomiędzy trzema celami

  1. 8 kwietnia 2019 r. w Gdańsku podczas, sesji „polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne” (Ogólnopolski Szczyt Energetyczny), omawiano kierunki polityki energetycznej w kontekście polskich potrzeb i wyzwań.

Podczas sesji Minister Tomasz Dąbrowski podkreślał, że priorytety rządu w energetyce to równowaga pomiędzy trzema celami: bezpieczeństwo energetyczne, zachowanie konkurencyjności gospodarki kraju poprzez utrzymanie przystępności cen oraz zmniejszenie oddziaływania energetyki na środowisko. Minister zaznaczył, że w listopadzie 2018 r. opublikowany został projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, jako wyraz pewnego kompromisu społeczno-gospodarczego. Dokument przedstawia jak w najbliższych latach zagwarantowane zostanie bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez zróżnicowanie miksu energetycznego i zapewnienie stabilnych i zdywersyfikowanych dostaw energii elektrycznej. Paneliści m.in. Maciej Bando –Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;  Małgorzata Jarosińska-Jedynak –Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Henryk Kowalczyk –Minister Środowiska;  Piotr Naimski –Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej omawiali także takie zagadnienia jak: Uwarunkowania płynące z pakietu „zimowego”, Nowe perspektywy rozwoju sektora OZE, Priorytety współpracy w basenie Morza Bałtyckiego m.in.: gaz, off-shore i wzrost efektywności energetycznej.

CZYTAJ: Polityka Energetyczna Polski do 2040. Rekomendacje Europejskiego Instytutu Miedzi

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno