zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

BPIE: Zwiększyć finansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Strona główna > Archiwa wpisów > BPIE: Zwiększyć finansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Data
Tagi

Zwiększenie poziomu finansowania termomodernizacji budynków jednorodzinnych stanowi jedno z kluczowych zagadnień, a zmiany w istniejących oraz nowych systemach wsparcia powinny koncentrować się przede wszystkim na tym rodzaju budynków – piszą autorzy analizy systemów finansowania i ich wpływu na polski rynek termomodernizacji.

Raport przygotowany przez Buildings Performance Institute Europe przedstawia analizę systemów finansowania i ich wpływu na polski rynek renowacji.

W celu oszacowania poziomu niezbędnego finansowania BPIE wykonało obliczenia dla trzech różnych scenariuszy termomodernizacji. Analizie poddano trzy scenariusze: podstawowy, pośredni i ambitny.

W pierwszym przypadku założono powolny wzrost liczby termomodernizacji z przewagą termomodernizacji lekkiej. W drugim umiarkowane tempo wzrostu liczby modernizacji i stały wzrost średniej i głębokiej termomodernizacji, a w trzecim umiarkowany wzrost (jak dla scenariusza pośredniego) liczby modernizacji, z większym naciskiem na głęboką termomodernizację (stanowić ona będzie około połowy wszystkich prac modernizacyjnych w 2020 r.).

Lekką termomodernizacją autorzy opracowania definiują jako taką, która zapewnia od 0-30 proc. redukcji zapotrzebowania na energię końcową, średnią – od 30-60 proc. redukcji, a głęboką 60-90 proc. redukcji. Jednocześnie definiują oni pojęcie termomodernizacji prowadzącej do niemal zerowego zużycia energii (nZEB), która zapewni ponad 90 proc. redukcji zapotrzebowania na energię końcową.

W opracowaniu oszacowano też koszty realizacji poszczególnych scenariuszy. W przypadku podstawowego całkowita roczna wielkość inwestycji wynosiłaby 0,80 mld euro, a dla ambitnego scenariusza sięga 1,9 mld zł.

W ocenie autorów opracowania, w celu realizacji ambitnego scenariusza, należy zwiększyć poziom finansowania publicznego na termomodernizację, szczególnie dla budynków jednorodzinnych. W ich ocenie należy skupić się przede wszystkim na kompleksowej i głębokiej termomodernizacji, a mało ambitne przedsięwzięcia np. ocieplenie budynku zbyt małą grubością izolacji nie powinny być objęte publicznym wsparciem.

Buildings Performance Institute Europe jest europejskim niezależnym zespołem ekspertów o charakterze organizacji non-profit skupiającym się na samodzielnych, niezależnych analizach i rozpowszechnianiu wiedzy oraz wspieraniu kształtowania polityki w oparciu o dane merytoryczne w zakresie efektywności energetycznej budynków. Zapewnia analizy polityczne, doradztwo oraz wsparcia w realizacji projektów.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.