zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Decyzja w sprawie konkluzji BAT opublikowana

Strona główna > Archiwa wpisów > Decyzja w sprawie konkluzji BAT opublikowana

Data
Tagi

W czwartek 17 sierpnia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania.

Opublikowana przez KE decyzja oznacza finalizację sześcioletnich prac nad nowymi wymaganiami, w które poza przedstawicielami krajów członkowskich były zaangażowani eksperci z organizacji ekologicznych i przemysłu.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) oraz przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dniem publikacji rozpoczyna się czteroletni okres na dostosowanie instalacji do nowych wymagań a organy ochrony środowiska, wydające pozwolenia zintegrowane mają pół roku na ich przeanalizowanie, w celu wskazania jakie elementy wymagają korekt.

Jak tłumaczy Agnieszka Skorupińska, adwokat i lider praktyki prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS wraz z publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzje BAT stały się częścią polskiego porządku prawnego i będą stanowiły podstawę wydawania pozwoleń zintegrowanych. Wprowadzają one zaostrzone standardy emisyjne i w konsekwencji wiele przedsiębiorstw energetycznych będzie musiało przeprowadzić kolejne kosztowne inwestycje, chyba, że uzyskają tzw. odstępstwo od konkluzji BAT.

Jak tłumaczy Skorupińska konkluzjami BAT są objęte instalacje energetycznego spalania paliw (co najmniej 50 MW całkowitej mocy dostarczanej w paliwie), a także niektóre powiązane instalacje zgazowania węgla lub innych paliw oraz spalarnie i współspalarnie odpadów.

Zwraca ona uwagę, że największe obawy polskiego sektora energetycznego wywołują wpisane w konkluzjach BAT dla LCP bardziej rygorystyczne poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (tzw. BAT-AELs). W toku ustalania dopuszczalnej wielkości emisji w pozwoleniu zintegrowanym BAT-AELs są wiążące. Oznacza to, że wydając pozwolenie zintegrowane dla LCP organ będzie musiał brać pod uwagę BAT-AELs określone w konkluzjach BAT dla LCP i odpowiednio ukształtować dopuszczalne wielkości emisji dla NOX, SO2 i pyłu.

Skorupińska zaznacza również, że dodatkowo w konkluzjach BAT unormowano dotąd nieobjęte standardami na poziomie europejskim, substancje, takie jak Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak).

Jak tłumaczy instalacje dopiero realizowane zasadniczo będą musiały spełniać wymogi określone w konkluzjach BAT już od momentu rozpoczęcia działalności.  Natomiast inaczej wygląda sytuacja w odniesieniu do instalacji istniejących, czyli przede wszystkim tych obecnie funkcjonujących. W ich przypadku zgodność z wymogami konkluzji BAT będzie musiała zostać zapewniona w terminie 4 lat od dnia publikacji, czyli do dnia 17 sierpnia 2021 roku.

Resort środowiska zapowiedział, że w najbliższych dniach na stronach serwisu www.ekoportal.gov.pl mają być publikowane materiały i wskazówki mające na celu usprawnić proces dostosowania sektora energetycznego do nowych wymagań. Materiały te powstały we współpracy resortu środowiska z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych oraz Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Informacje zawarte w tych materiałach będą pomocne dla wnioskodawców i organów właściwych do wydawania pozwoleń zintegrowanych.

Według ostrożnych szacunków Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dostosowanie się do konkluzji BAT może kosztować cały polski sektor energetyczny od 9 do 17 mld zł.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.