zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Badanie jakości działania silników elektrycznych i ocena niezawodności

Strona główna > Archiwum Dobre praktyki > Badanie jakości działania silników elektrycznych i ocena niezawodności

Data
Tagi

Podstawą programu zarządzania niezawodnością silników elektrycznych (MMRP) jest efektywne monitorowanie stanu. Przynosi ono następujące korzyści:

  • zmniejsza ryzyko niespodziewanych i przedwczesnych uszkodzeń
  • ułatwia zaplanowanie obsługi i konserwacji w najbardziej odpowiednim czasie i przy minimum zakłóceń, oraz
  • pomaga zminimalizować koszt i skutki zbędnych interwencji konserwacyjnych.

Monitorowanie stanu silnika elektrycznego może przebiegać w zakresie od sporadycznych, ale regularnych testów do ciągłego monitorowania w czasie rzeczywistym. Zasadnicze znaczenie dla określenia jaki jest właściwy poziom monitorowania stanu jest zrozumienie krytyczności każdego silnika, tzn. jakie jest prawdopodobieństwo awarii i jak poważne są jej konsekwencje? Punktem wyjściowym jest staranna ocena każdego silnika w zakładzie. Wiąże się z tym pytanie: co robić jeżeli silnik ulegnie uszkodzeniu – należy go wymienić czy naprawić?

Raport ten rozważa także w jaki sposób liczne korzyści, jakie przynosi monitowanie stanu i konserwacja, powinno się równoważyć ze zwiększoną liczbą uszkodzeń, które mogą pojawić się w tzw. okresie wczesnych uszkodzeń części zamiennych, lub z powodu pomyłek, mogących nastąpić podczas każdej ingerencji w urządzenia.

Druga część niniejszego zeszytu stanowi przewodnik doboru urządzeń, a także metod monitorowania i częstości, z jaką powinny być stosowane. Omawiane testy obejmują monitorowanie temperatury, monitorowanie drgań, analizę oleju i różnorodne testy elektryczne. Umożliwia to wybór wyposażenia i metod testowania zgodnie z budżetem i własnymi umiejętnościami w zakładzie.

Najważniejsze wnioski

  • Monitorowanie stanu silnika elektrycznych zmniejsza ryzyko przedwczesnych uszkodzeń i optymalizuje interwencje konserwacyjne
  • W celu określenia właściwego poziomu monitorowania stanu należy zrozumieć krytyczność każdego silnika
  • Korzyści z monitowania stanu powinny być zrównoważone z ryzykiem uszkodzeń wynikających z ingerencji w urządzenia
  • Obecnie źródłem najczęstszych uszkodzeń silników są łożyska, dlatego należy im poświęcić szczególną uwagę.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno