zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Enea Operator: ponad 250 mln zł unijnego dofinansowania z POIiŚ do 2020 roku

Strona główna > Archiwa wpisów > Enea Operator: ponad 250 mln zł unijnego dofinansowania z POIiŚ do 2020 roku

Data
Tagi

W ubiegłym tygodniu Enea Operator podpisała z Ministerstwem Energii pierwsze trzy umowy na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych.

Wartość projektów, których dotyczą podpisane umowy to ponad 67 mln zł. Pozyskane środki w wysokości prawie 37 mln zł mają być przeznaczone na rozwój sieci dystrybucyjnej, zwiększenie dostępnych mocy przyłączeniowych, między innymi dla wytwórców OZE oraz prosumentów a także wzrost bezpieczeństwa energetycznego.

Według zapowiedzi spółki do końca ubiegłego roku miała ona podpisać jeszcze trzy kolejne trzy umowy o dofinansowanie w ramach działania: Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i gazu. Wartość projektów zgłoszonych w ramach tego obszaru to niemal 50 mln zł, z czego ponad 33 mln zł stanowić będą fundusze unijne.

Z zapowiedzi spółki wynika również, że w pierwszym półroczu 2017 roku planowane jest podpisanie następnych 18 umów na dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Pozyskane w ten sposób środki mają być przeznaczone na budowę oraz przebudowę sieci umożliwiających przyłączanie wytwórców energii z OZE a także rozwój i wdrażanie automatyzacji systemów dystrybucji na średnim i niskim napięciu. Łączna wartość 18 projektów to niespełna 300 mln zł. Dofinansowanie będzie oscylowało na poziomie 60 proc.

“Projekty, o dofinansowanie, których się staramy, są różnorodne. Dzięki tym przedsięwzięciom spółka zwiększy potencjał przyłączania dużych źródeł OZE do sieci wysokiego napięcia. Wzrosną także możliwości przyłączania dla źródeł rozproszonych, Prosumentów, którzy wprowadzają energię elektryczną do sieci niższych napięć. Poprzez wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, zwiększy się także bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii elektrycznej do mieszkańców oraz przedsiębiorców z naszego obszaru działania. Rozwój naszej infrastruktury pozwoli na powstawanie nowych, lokalnych inicjatyw” – powiedział Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. Infrastruktury Sieciowej.

– Inwestujemy rocznie około miliarda złotych w sieć dystrybucyjną. Potrzeby jednakże w dalszym ciągu są duże, dlatego też w październiku tego roku złożyliśmy w Ministerstwie Energii wnioski o rozszerzenie Listy Projektów Strategicznych o kolejne 17 projektów – dodał wiceprezes Szymankiewicz.

Niezależnie od udziału w programach wsparcia realizowanych na poziomie krajowym, Enea Operator zabiega również o dofinansowanie swoich projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych województw na terenie swojego działania.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno