zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

‘Green Deal’ – Europejski Zielony Ład – do końca marca 2021 roku ma zostać ukończone nowe prawo klimatyczne Unii Europejskiej

Strona główna > Archiwa wpisów > ‘Green Deal’ – Europejski Zielony Ład – do końca marca 2021 roku ma zostać ukończone nowe prawo klimatyczne Unii Europejskiej

Europejski zielony ład (The European Green Deal) jest mapą drogową dochodzenia krajów Wspólnoty do neutralności klimatycznej

Dzięki wyzwaniom dotyczącym klimatu i środowiska będzie wspierany wzrost gospodarczy. Polityka Unii Europejskiej ma zostać podporządkowana tym kwestiom w każdym obszarze, wspierać transformację, a także (z czego powinna ucieszyć się Polska) brać pod uwagę interesy wszystkich stron. – Europejski zielony ład jest naszą nową strategią wzrostu dla rozwoju, który daje więcej, niż odbiera.

Polityka klimatyczna i “Europejski Zielony Ład” pod kontrolą Fransa Timmermansa

Pokazuje, jak zmienić nasz sposób życia i pracy, produkcji i konsumpcji, abyśmy żyli zdrowiej i aby nasze firmy były innowacyjne. Wszyscy możemy wziąć udział w transformacji i wszyscy możemy na niej skorzystać – oznajmiła Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. – Pokazując reszcie świata, jak być zrównoważonym i konkurencyjnym, możemy przekonać inne kraje, by ruszyły razem z nami – dodała. Frans Timmermans, będący jej zastępcą, zwraca uwagę, że przyszło nam żyć podczas kryzysu klimatycznego, dlatego należy zmienić model całej gospodarki. Co dokładnie znajduje się w nowej „zielonej mapie drogowej” dla Unii Europejskiej? Bierze ona pod uwagę każdy sektor gospodarki, a przede wszystkim energetykę, transport, rolnictwo, budynki i sektory takie jak stal, ICT, cement, chemikalia i tekstylia.
Dokument zawiera w sobie następujące propozycje:
– Handel: Ma pomagać transformacji ekologicznej UE i ułatwiać handel oraz inwestycje w ekologiczne towary i usługi, a także promować zamówienia publiczne sprzyjające klimatowi;
– Neutralność klimatyczna: Do marca tego roku zostanie przedstawiony przez komisję wniosek dotyczący nowego europejskiego prawa klimatycznego, które ma zapewnić dojście do neutralności klimatycznej do 2050 roku;
– Obywatele: Środki obejmujące zanieczyszczenia powietrza, ubóstwo energetyczne, renowację domów, produkty wolne od toksyczności. W marcu tego roku zostanie wprowadzony europejski pakt klimatyczny, który skupi się na zaangażowaniu społeczeństwa;
– Poziom ambicji dotyczący 2030 roku: Komisja Europejska ma zamiar pokazać do lata przyszłego roku, jak planuje zwiększyć unijny cel redukcji emisji na 2030 rok (rozmowa tyczy się zmniejszenia emisji o 50–55%);
– Sektor energetyczny: Planowane jest szybkie zrezygnowanie z węgla i rozwój OZE, przy czym w czerwcu przyszłego roku Komisja Europejska zrobi przegląd odpowiednich przepisów.
– Sprawiedliwa transformacja: Chociaż konkretne propozycje mają zostać przedstawione w styczniu bieżącego roku, to wiadomym jest, że 100 mld euro zostanie przeznaczone na wsparcie dla regionów najbardziej narażonych na dotknięcie negatywnymi skutkami dekarbonizacji (tzw. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji);
– Transport: Zostanie rozszerzony system handlu uprawnieniami do emisji na sektor morski i będą nałożone ograniczenia na bezpłatne uprawnienia dla linii lotniczych, a także powstanie analiza na temat tego, co dalej zrobić z emisjami CO2 z samochodów osobowych i dostawczych;
– Zielone finanse na rzecz sprawiedliwej transformacji: Komisja przedstawi w trzecim kwartale tego roku odnowioną strategię zrównoważonego finansowania.

Przyjmowanie nowych celów w polityce klimatycznej musi być odpowiedzialne

Organizacje pozarządowe dość pozytywnie odebrały dokument przedstawiony przez komisję. Mimo to nadal zostało kilka rzeczy, którym trzeba jeszcze się przyjrzeć. Według wskazań WWF, przy takiej ilości dobrych intencji nie można zapominać, że już dzisiaj należałoby przedstawić cele klimatyczne na 2030 rok. Propozycja komisji nie obejmuje też strategii na rzecz różnorodności biologicznej.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.