zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Eurostat przedstawił dane o zużyciu energii w gospodarstwach domowych

Strona główna > Archiwa wpisów > Eurostat przedstawił dane o zużyciu energii w gospodarstwach domowych

Data
Tagi

W 2016 r. gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej (UE) miały około 25-procentowy udział całkowitym końcowym zużycia energii. Większość energii została zużyta na cele grzewcze.

Jak podaje Eurostat w 2016 r. większość zapotrzebowania na energii w UE w sektorze gospodarstw domowych pokrywał gaz ziemny (37,1 proc.) i energia elektryczna (24,5 proc.). Odnawialne źródła energii stanowiły 16 proc., a produkty ropopochodne (11,7 proc.) , ciepło sieciowe (7,5 proc.). Niewielką część stanowiły paliwa węglowe (3,3 proc.).

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w UE w 2016 – struktura źródeł

Gaz ziemny stanowił ponad połowę całkowitej konsumpcji energii w gospodarstwach domowych w Holandii (72 proc.), Wielkiej Brytanii (63 proc.), we Włoszech i na Słowacji (po 53 proc.). Z drugiej strony Malta (70 proc.) i Szwecja (51 proc.) korzystały głównie z energii elektrycznej.

Odnawialne źródła energii (głównie biopaliwa stałe) stanowiły co najmniej 40 proc. całkowitego zużycia energii w gospodarstwach domowych w Chorwacji (47 proc.), Słowenii (46 proc.), Estonii (41 proc.) i Rumunii (40 proc.). Najwyższy udział paliw stałych w końcowym zużyciu energii gospodarstw domowych odnotowano w Polsce – ponad 33 proc. Natomiast w Irlandii (38 proc.), na Cyprze (37 proc.), w Grecji (30 proc.) i w Belgii (29 proc.) największy udział miały produkty ropopochodne.

Jeśli chodzi o Polskę, to jak wcześniej wspomniano, dane Eurostatu wskazują, że najwięcej energii zużywanej przez gospodarstwa domowe w naszym kraju pochodziło w 2016 r. z paliw stałych (33,4 proc.), na kolejnej pozycji było ciepło sieciowe (19,7 proc.), dalej gaz – 17,6 proc., OZE- 13,8 proc., energia elektryczna – 12,6 proc. i paliwa ropopochodne – 3 proc.

Gospodarstwa domowe w UE w 2016 roku wykorzystywały energię głównie do ogrzewania, na ten cel było wykorzystywanych 64,7 proc. końcowego zużycia energii, 14,5 proc. energii zużyto do ogrzewanie wody. Energia zużywana do oświetlenia i korzystania z większości urządzeń elektrycznych stanowiła 13,8 proc. energii zużywanej przez gospodarstwa domowew UE, 5,4 proc. energii zostało zużyte do gotowania, 0,3 proc. – klimatyzację, a 1,3 proc. przez inne urządzenia.

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w UE w 2016

W Polsce podobnie jak w całej Unii najwięcej energii w 2016 roku zużywaliśmy do ogrzewania – 66,4 proc., 15,8 proc. zużyto w naszym kraju do podgrzewania wody, 8,1 proc – do gotowania, a 9,7 proc. do oświetlenia i korzystania z większości urządzeń elektrycznych.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno