zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Finansowanie efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu

Strona główna > Archiwa wpisów > Finansowanie efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu

Unijne fundusze na projekty z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu uruchamiane przez NFOŚiGW – nabór wniosków od 30 kwietnia do 28 czerwca.

Jak wskazuje NFOŚiGW – do rozdysponowania w konkursie na dofinansowanie z Programu Operacyjnego “Infrastruktura i Środowisko”, z działania 1.5 “Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”, jest 100 mln zł. Połowę budżetu zarezerwowano na dofinansowanie inwestycji, które są realizowane na obszarze miast średnich, miast tracących funkcję społeczno-gospodarcze oraz projektów realizowanych na obszarze wskazanym w ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Lokalne systemy ciepłownicze. Zmiany i ich wpływ na mniejsze zużycie energii

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć 85 proc. Konkurs ma dać możliwość dofinansowania takich przedsięwzięć jak przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu (celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji), budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych (skutkująca likwidacją węzłów grupowych), budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi (w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym) oraz podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej (mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji).

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będące przedsiębiorcami, a ponadto spółdzielnie mieszkaniowe.

NFOŚiGW przeprowadzi bezpłatne szkolenie, podczas którego omówione zostaną założenia ogólne i instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, metodyka wyliczenia wskaźników rezultatu oraz szacowania zmniejszenia strat sieci i węzłów, pomoc publiczna, procedury zawierania umów oraz zagadnienia dotyczące części finansowej wniosku o dofinansowanie.

Kogeneracja – zastosowanie i korzyści. Zobacz raport

Spotkanie odbędzie się 15 maja w siedzibie Narodowego Funduszu w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 maja za pomocą formularza dostępnego na stronie NFOŚiGW.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno