zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Gmina Płoty inwestuje w OZE

Strona główna > Archiwa wpisów > Gmina Płoty inwestuje w OZE

Data
Tagi

Dwie umowy dofinansowania ze środków RPO WZ 2014-2020 podpisała 20 grudnia z WFOŚiGW w Szczecinie Gmina Płoty. Dofinansowanie pozwoli na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach.

Dofinansowanie pierwszego zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach” to prawie 2,4 mln zł, a koszt całkowity to ponad 2,9 mln zł. W ramach inwestycji powstanie instalacja PV o mocy ponad 300 kW i zostanie zamontowana pompa ciepła o mocy ponad 60 kW. Instalacja ma produkować prawie 250 MWh energii elektrycznej rocznie. Inwestycja się przyczynić do redukcję emisji do atmosfery dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych o niemal 185 ton rocznie.

Drugie zadanie: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach” uzyskało dofinansowanie w wysokości prawie 640 tysięcy złotych. Całkowity koszt przekracza 920 tysięcy złotych. Moc instalacji wyniesie ponad 90 kW.

Obie inwestycje są realizowane w ramach działania 2.10: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, dla którego WFOŚiGW w Szczecinie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej PO WZ 2014-2020.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno