zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

IEO: W ciągu najbliższych 2 lat w Polsce powstanie 400 MW nowych mocy w PV

Data
Tagi

W Polsce może powstać w perspektywie do dwóch lat ok. 400 MW nowych mocy w elektrowniach fotowoltaicznych, co podwoi aktualny stan mocy zainstalowanych na polskim rynku PV – czytamy w raporcie “Raport Aukcje OZE – Fotowoltaika” przygotowanym przez Instytut Energetyki Odnawialnej.

IEO przeanalizował wyniki przeprowadzonych dotychczas dwóch pierwszych aukcji OZE, w których udział brała między innymi branża PV. 298 firm – zwycięzców aukcji – ma w ciągu najbliższych 1-2 lat wybudować ok. 400 MW nowych mocy fotowoltaicznych w źródłach poniżej 1 MW. Jak podaje IEO łącznej wartości tych inwestycji sięgnie 2 mld zł, a w ich efekcie moc źródeł PV w Polsce wzrośnie do około 800 MW

Jednocześnie Instytut zwraca uwagę, że część z tych firm będzie brała także udział w trzeciej aukcji, którą prezes URE ogłosi jeszcze pod koniec br., w której będą mogły brać też udział firmy z projektami o mocach powyżej 1 MW, konkurując z farmami wiatrowymi o ok. 150 MW kolejnych nowych mocy do podziału.

Jednak eksperci zwracają uwagę, że nawet po zrealizowaniu wszystkich tych inwestycji, moc źródeł fotowoltaicznych w Polsce będzie dużo niższa niż oczekiwana przez operatora sieci przesyłowych – Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W opinii PSE w czasie letnich szczytów zapotrzebowania na energię elektryczną przydałoby się ok. 2 GW z takich instalacji.

W ocenie IEO osiągnięcie takiego poziomu mocy w źródłach PV nie jest nie możliwe, bo same instalacje prosumenckie mogłoby dać 3-5 GW do 2020 r. Według IEO budowa instalacji o mocy 3 GW wymaga tylko dobrego rozplanowania lokalizacji paneli, aby nie przeciążać sieci i nie stwarzać problemów z jej bilansowaniem. Natomiast dla osiągnięcie poziomu 5 GW potrzebne są niewielkie inwestycje w sieci niskich napięć.

IEO zwraca również uwagę, że inwestowaniu w PV sprzyjają rosnące koszty części zmiennej w taryfach i gdy taryfy dla małych firm przekroczą poziom 650 zł za na MWh, co jest bardzo prawdopodobne ze względu na opłatę mocową, tej grupie odbiorców będzie opłacało się inwestować we własne źródła słoneczne.

Instytut Energetyki Odnawialnej m.in. na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz informacji publicznie dostępnych przygotował też szczegółową bazę danych zwycięzców aukcji w branży fotowoltaicznej.

Wynika z niej między innymi okres działalności firm, które wygrały aukcje najczęściej wynosi od jednego roku do pięciu lat (49 i 140 spółek kolejno dla pierwszej i drugiej aukcji), stosunkowo niewiele zwycięskich spółek istnieje na rynku dłużej niż pięć lat (6 i 37 spółek). Pięć spółek, które wygrały pierwszą aukcję, legitymuje się okresem działalności krótszym niż jeden rok, w drugiej aukcji wygrało aż 43 takie firmy.

Zdecydowaną większość firm, które wygrały obie aukcje stanowią te o kapitale równym 5 tys. zł, czyli minimalnym kapitale zakładowym, jaki jest potrzebny do zawiązania spółki. Jednak jak zwraca uwagę IEO prawdopodobnie duży udział w tej kategorii mają spółki celowe, utworzone podkonkretny projekt. Jedynie nieliczni zwycięzcy aukcji okazali się być dużymi koncernami, o kapitale zakładowym powyżej 1 mln zł (2 i 6 firm w kolejno pierwszej i drugiej aukcji).

Z uzyskanych przez IEO wynika, że wiele zwycięskich firm w poszczególnych aukcjach, należy do jednego właściciela lub posiada jego udziały. Duża część z nich jest zagranicznymi spółkami. Najwięcej zwycięskich firm jest w posiadaniu Solar New Energy Holding (33) oraz YGE Poland Solar 6 (21) i R. Power (20). Ta ostania spółka jest właścicielem 10 firm, które wygrały aukcje i współwłaścicielem 10.

IEO zwraca uwagę, że energetyka zawodowa, czyli spółki kontrolowane przez skarbu państwa, jak dotychczas nie bierze udziału w przetargach na nowe moce PV.


Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.