zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Ile energii z OZE w 2018 i 2019 roku

Strona główna > Archiwa wpisów > Ile energii z OZE w 2018 i 2019 roku

Ministerstwo Energii przyjęło rozporządzenie w sprawie wysokości tzw. obowiązku OZE na lata 2018 -2019.

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 sierpnia 2017 roku ogłoszone zostało rozporządzenie ministra energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018-2019.

Rozporządzenie to reguluje tzw. obowiązek OZE, czyli udział energii z odnawialnych źródeł w finalnej konsumpcji energii elektrycznej.

Obowiązek zapewnienia udziału OZE obciąża tzw. spółki obrotu i duże zakłady energochłonne, które potwierdzają jego wykonanie przedstawiając do umorzenia odpowiednią ilość świadectw pochodzenia (zielonych i błękitnych certyfikatów).

W rozporządzeniu ustalono obowiązek OZE na rok 2018 na poziomie 17,5 proc. dla energii pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych z wyjątkiem biogazu rolniczego, a także 0,5 proc. dla energii pochodzącej z biogazu rolniczego. Przygotowane przez resort środowiska przepisy regulują również obowiązek na rok 2019, określając go dla energii ze wszystkich źródeł odnawialnych z wyjątkiem biogazowni rolniczych na 18,5 proc, a obowiązek dla energii pochodzącej z biogazowni rolniczych utrzymano na poziomie 0,5 proc.

W tym roku obowiązek OZE dla zielonych certyfikatów wynosi 15,4 proc. i 0,6 proc. dla certyfikatów biogazowych – został zmniejszony w drugiej połowie ubiegłego roku przez Ministerstwo Energii w stosunku do zapisanego w nowelizacji ustawy o OZE z 22 czerwca 2016 r., w której znalazła się wartość odpowiednio 19,35 proc. i 0,65 proc.

W grudniu 2008 r. Polska, w ramach Pakietu Klimatyczno-Energetycznego przyjętego przez Radę Europejską, zaakceptowała cel udziału OZE w konsumpcji energii finalnej w wysokości 15 proc. na rok 2020. Ścieżkę osiągania tego celu określił tzw. Krajowy Plan Działań na rzecz OZE (KPD) przyjęty przez rząd w grudniu 2010 r i znowelizowany w grudniu 2011 r. Ustalono w nim cele dla poszczególnych sektorów, dla energii elektrycznej cel ten wynosi 19 proc., dla zaopatrzenia w ciepło – 17 proc., a dla transportu – 10 proc.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno