zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

IRENA: Trzeba zwiększyć tempo przechodzenia na OZE

Strona główna > Archiwa wpisów > IRENA: Trzeba zwiększyć tempo przechodzenia na OZE

Data
Tagi

Zwiększenie tempa przechodzenia na odnawialne źródła energii może ograniczyć globalny wzrost temperatury do dwóch stopni – ocenia w swojej prognozie Międzynarodowa Agencji Energii Odnawialnej (IRENA). Jednocześnie przyznaje, że bez przyśpieszenia przechodzenia na OZE w perspektywie 2050 roku paliwa kopalne będą nadal dominować w globalnym miksie energetycznym

W opublikowanym we wtorek raporcie “Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050” czytamy między innymi, że zwiększenie o 30 procent skumulowanych inwestycji w sektor energii i skierowanie ich na OZE i efektywność energetyczną, wykreuje 11 milionów miejsc pracy więcej niż prognozowane straty w sektorze paliw kopalnych. W ocenie analityków IRENA, niezwłoczne podjęcie działań w tym zakresie pozwoli ograniczyć skalę osieroconych aktywów (stranded assets). W raporcie oszacowano ich wielkość na 11 bilionów dolarów, ale jak zastrzeżono wartość ta może się podwoić, jeżeli działania będą dalej opóźniane.

Energia odnawialna i efektywność energetyczna razem stanowią podstawy światowego rozwiązania kwestii emisji CO2 związanych z energią. Mogą zapewnić ponad 90 procent redukcji emisji CO2 związanych z energią, wymaganej do utrzymania wzrostu temperatury na świecie do dwóch stopni Celsjusza – powiedział dyrektor generalny IRENA Adnan Z. Amin.
Jeśli mamy dekarbonizować światową gospodarkę na tyle szybko, aby uniknąć najgorszych skutków zmian klimatu, odnawialne źródła energii muszą stanowić co najmniej dwie trzecie całkowitej energii w 2050 roku – dodał.

Według twórców raportu obecne plany władz poszczególnych krajów nie odpowiadają na potrzeby w zakresie redukcji emisji. Przy dzisiejszej trajektorii świat zużyje “budżet dwutlenku węgla” do 2037 roku, pomimo szybkiego wzrostu OZE. Przypominają oni, że w skali świata moc OZE w 2017 wzrosła o 167 GW (+8,3 proc.) i osiągnęła poziom 2 179 GW , jednak takie tempo w ich ocenie nie wystarczy.

Analitycy IRENA uważają, że bez szybszego wzrostu potencjału OZE paliwa kopalne będą w roku 2050 nadal dominować w globalnym miksie energetycznym. Przedstawiają oni jednocześnie scenariusz,który zakłada, że energia odnawialna stanowić będzie w 2050 r. dwie trzecie końcowego zużycia energii finalnej i 85 procent energii wytwarzanej do 2050 r., wobec 18 i 25 procent obecnie. Według nich aby to osiągnąć, potrzebne jest przynajmniej sześciokrotne przyspieszenie w przechodzeniu na energią odnawialnej, zarówno poprzez zwiększoną elektryfikację transportu i ciepłownictwa, jak i bardziej bezpośrednie wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.


Czytaj również:

Odnawialne źródła receptą na straty. Raport o energetyce UE

Udział OZE w zużyciu energii w UE osiągnął 17 proc. w 2016 r.

PE zdecydował w sprawie celów OZE i efektywności energetycznej na 2030 r.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.