zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

KE chce wzmocnienia pozycję Unii w sektorze niskoemisyjnych pojazdów

Strona główna > Archiwa wpisów > KE chce wzmocnienia pozycję Unii w sektorze niskoemisyjnych pojazdów

Data
Tagi

Komisja Europejska zaproponowała w środę nowe cele odnośnie poziomu emisji CO2 generowanego przez samochody osobowe i małe samochody dostawcze. KE chce w ten sposób aby przyspieszyć przechodzenie na pojazdy nisko- i bezemisyjne.

Przyjęty pakiet jest elementem szerszych działań politycznych mających na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu i zwiększenie jego konkurencyjności. Zgodnie z zapowiedzią w nowej strategii dotyczącej polityki przemysłowej UE, która została przedstawiona we wrześniu 2017 r., działania Komisji mają pomóc w tym, aby europejski przemysł utrzymał lub uzyskał wiodącą pozycję na świecie w dziedzinie innowacji, digitalizacji i dekarbonizacji.

Komisja przedstawiła w środę nowe cele dotyczące średnich emisji CO2 z unijnego taboru nowych samochodów osobowych i nowych małych samochodów dostawczych, które będą obowiązywać, odpowiednio, od 2025 i 2030 r.  Z informacji KE wynika, że średni poziom emisji CO2 ma być w 2030 r. o 30 proc. niższy w porównaniu z rokiem 2021, z uwzględnieniem celu pośredniego (15 proc.) w roku 2025. Propozycja KE zakłada, że producenci, którzy przekroczą ustalone limity emisji w nowych samochodach, zarejestrowanych od 2030 r., będą musieli zapłacić za każdy dodatkowy gram CO2 kwotę 95 euro.

KE chce również KE chce, aby do 2030 r. samochody niskoemisyjne stanowiły 30 proc. produkcji

Rozpoczął się globalny wyścig, w którym stawką jest stworzenie ekologicznie czystych samochodów. Ten trend jest nieodwracalny. Aby Europa mogła stać się liderem tej globalnej zmiany, musi uporządkować sytuację na własnym podwórku. Potrzebujemy odpowiednich środków i zachęt. Taki jest właśnie sens wprowadzania docelowych poziomów emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych – skomentował komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete.

W jego ocenie założenia są ambitne, efektywne pod względem kosztów i możliwe do wyegzekwowania.

Wprowadzając cele pośrednie na 2025 r., osiągniemy natychmiastowe przyspieszenie inwestycji. Z kolei cele na 2030 r. zapewniają stabilność i nadają kierunek, zachęcając do kontynuowania inwestycji. Dziś inwestujemy w Europie i rozpoczynamy twardą walkę z emisjami, aby spełnić nasze zobowiązanie w ramach porozumienia paryskiego, by obniżyć emisje o co najmniej 40 proc. do 2030 r.– dodał komisarz Cañete.

To już drugi pakiet na rzecz mobilności przedstawionym w tym roku przez Komisję. W maju 2017 r. opublikowano plan działania „Europa w ruchu”. Obejmował on miedzy innymi szeroko zakrojone inicjatywy mające na celu: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego; wspieranie inteligentnego pobierania opłat za użytkowanie dróg, zmniejszenie emisji CO2, zanieczyszczenia powietrza i zatorów komunikacyjnych.

Pakiet na rzecz mobilności ekologicznej obejmuje miedzy innymi nowe normy emisji CO2, które maja pomóc producentom we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i dostarczaniu na rynek pojazdów niskoemisyjnych.

W pakiecie jest również propozycja dyrektywy w sprawie ekologicznie czystych pojazdów, której celem będzie wspieranie rozwiązań w zakresie mobilności ekologicznej w zamówieniach publicznych, a także  stworzenie  impulsu dla popytu na rozwiązania w zakresie ekologicznej mobilności oraz do kontynuowania wdrażania takich rozwiązań.

KE przygotowała też plan działania i rozwiązania inwestycyjne na rzecz transeuropejskiego rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Celem jest zwiększenie poziomu ambicji planów krajowych, zwiększenie inwestycji i akceptacji ze strony konsumentów.

W ramach prac nad pakietem KE dokonała również  przeglądu dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego, w którym promuje się łączenie różnych rodzajów transportu towarów (np. samochodów ciężarowych i pociągów), co ma ułatwić dostęp przedsiębiorstw do zachęt i stymulować korzystanie z takich form  przewozu towarów.

Elementem pakietu jest również przegląd dyrektywy w sprawie pasażerskich usług autokarowych w celu pobudzenia rozwoju długodystansowych połączeń autokarowych w Europie i zaoferowania rozwiązań alternatywnych do korzystania z prywatnych samochodów, co ma przyczynić się do zmniejszenia emisji związanych z transportem oraz do ograniczenia zagęszczenia ruchu drogowego.

Propozycje należące do pakietu na rzecz mobilności ekologicznej zostaną teraz przesłane do dalszego procedowania. Komisja wezwała wszystkie zainteresowane strony do ścisłej współpracy w celu szybkiego przyjęcia i wdrożenia rozwiązań proponowanych w pakiecie.


Czytaj również:

ElectroMobility Poland sprawdziła czego oczekują kierowcy od polskiego samochodu elektrycznego

Zakończył się proces konsultacji ustawy o elektromobilności

W listopadzie ma ruszyć konkurs na prototyp polskiego samochodu elektrycznego

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.