zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

KE dofinansuje projekt badawczo-rozwojowy w zakresu integracji źródeł OZE z siecią

Komisja Europejska poinformowała, że konsorcjum EU-SysFlex, w skład którego wchodzą m.in. PSE oraz PSE Innowacje, otrzymało z programu Horyzont 2020 grant na realizację projektu badawczo-rozwojowego o wartości ponad 20 mln Euro, dotyczącego wykorzystania środków zaradczych umożliwiających integrację w europejskim systemie elektroenergetycznym dużej liczby źródeł energii odnawianej.

W dniu 20 września 2016 r. Komisja Europejska ogłosiła w ramach programu Horyzont 2020 konkurs LCE-04-2017 pn. “Demonstration of system integration with smart transmission grid and storage technologies with increasing share of renewables”.

Wypracowane w ramach projektu rozwiązania będą następnie weryfikowane z udziałem partnerów projektu, w rzeczywistych lub quasi-rzeczywistych warunkach. Pozwoli to na zebranie doświadczeń praktycznych, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego w warunkach dużego nasycenia energią ze źródeł odnawialnych.

W ramach projektu mają być między innymi opracowane  zasady zarządzania systemem elektroenergetycznym w warunkach dużej generacji OZE oraz wykonana analiza zasad działania rynku energii elektrycznej przy udziale nowych usług systemowych.  Projekt zakłada również przeprowadzenie symulacji wprowadzenia nowych usług systemowych do operacyjnego zarządzania systemem elektroenergetycznym oraz opracowanie zasad zarządzania informacją.

Koordynatorem projektu jest EirGrid, irlandzki operator systemu przesyłowego, a w skład konsorcjum wchodzi łącznie 34 partnerów z 15 krajów. Poza EirGird i PSE w projekcie biorą także udział operatorzy systemów przesyłowych z Estonii (Elering) i Łotwy (AST). Partnerem przedsięwzięcia, w gronie polskich podmiotów, jest również Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Czteroletni projekt badawczo-rozwojowy ma zostać uruchomiony  jesienią br., po zakończeniu formalności związanych z podpisaniem umowy konsorcjalnej.

Horyzont 2020, program z którego będzie finansowany grant, to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld Euro. Ma on na celu stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.


Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.