zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

KE opublikowała pakiet “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”

Data
Tagi

Komisja Europejska zaprezentowała w środę pakiet środków mających na celu utrzymanie konkurencyjności Unii Europejskiej w czasach, gdy przejście na czystą energię zmienia światowe rynki energii.

W ocenie KE samo dostosowanie się do tych przemian nie wystarczy. Komisja chce, aby Unia Europejska była na tym polu liderem. Dlatego UE zobowiązała się do zmniejszenia emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r., mając jednocześnie na uwadze modernizację gospodarki UE oraz konieczność zapewniania miejsc pracy i zagwarantowania rozwoju dla wszystkich obywateli Unii.

Dzisiejszej propozycji KE przyświecają trzy główne cele: efektywność energetyczna jako priorytet, osiągnięcie pozycji lidera na polu energii odnawialnej oraz zadbanie o to, aby konsumenci byli traktowani uczciwie.

Według KE konsumenci będą aktywnymi graczami na rynkach energii przyszłości, a ich rola będzie kluczowa. W przyszłości w całej Unii Europejskiej mają oni mieć prawo do wyboru spośród większej liczby sprzedawców energii. Uzyskają też dostęp do niezawodnych narzędzi umożliwiających porównywanie cen, a także możliwość wytwarzania energii elektrycznej we własnym zakresie oraz jej sprzedawania. Większa przejrzystość i lepsze stanowienie prawa to dla społeczeństwa obywatelskiego więcej możliwości do wykazania zaangażowania w kwestii systemu energetycznego, jak również do reagowania na sygnały cenowe. Pakiet obejmuje także szereg środków mających na celu ochronę konsumentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Przedstawiony dzisiaj pakiet przyczyni się do przyśpieszenia przejścia na czystą energię poprzez modernizację europejskiej gospodarki. Przez wiele lat Europa była liderem pod względem działań na rzecz klimatu, a teraz stanowi też przykład dla innych, stwarzając warunki do powstania trwałych miejsc pracy, trwałego rozwoju i trwałych inwestycji –  skomentował wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič.

Dzisiejszy pakiet dotyczy wszystkich sektorów związanych z czystą energią: między innymi sektora badań i innowacji, umiejętności, budownictwa, przemysłu, transportu, sektora cyfrowego czy finansowego. Da on wszystkim obywatelom Unii i europejskim przedsiębiorstwom środki, które pozwolą im odnieść jak największe korzyści z przejścia na czystą energii – dodał.

Komisja podkreśla, że propozycje w ramach pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” opracowano tak, aby pokazać, że przejście na czystą energię będzie stanowić w przyszłości sektor wzrostu – będzie to sektor „mądrych inwestycji finansowych” (ang. smart money) – twierdzi KE i przypomina, że w 2015 r. na całym świecie czyste źródła energii przyciągnęły inwestycje o wartości 300 mld euro. W ocenie KE, Unia Europejska jest odpowiednio przygotowana na to, aby swoją politykę w obszarach badań, rozwoju technologicznego i innowacji wykorzystać do tego, by przejście na czystą energię przekształcić w konkretne możliwości dla przemysłu.

– Dzięki uruchomieniu publicznych i prywatnych inwestycji w wysokości 177 mld euro rocznie począwszy od 2021 r., pakiet ten może w ciągu następnego dziesięciolecia generować blisko 1-procentowy wzrost PKB oraz doprowadzić do powstania 900 tys. nowych miejsc pracy – szacuje KE.

Nasze propozycje stwarzają większy popyt rynkowy na nowe technologie. Budują też odpowiednie warunki dla inwestorów, zwiększają prawa konsumentów, zapewniają lepsze funkcjonowanie rynków energetycznych i pomogą nam w osiągnięciu naszych celów klimatycznych – ocenia Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete.

Jestem w szczególności dumny z wynoszącego 30 proc. wiążącego celu w zakresie efektywności energetycznej, ponieważ dzięki niemu zmniejszy się nasza zależność od importu energii, powstaną nowe miejsca pracy, a emisja CO2 znacząco spadnie. Europa stoi u progu rewolucji czystej energii. I dokładnie tak, jak w przypadku Paryża – uda się nam to osiągnąć tylko wtedy, gdy będziemy pracować razem. Przedstawiając ten pakiet, Komisja Europejska wytyczyła szlaki dla bardziej konkurencyjnego, nowoczesnego i czystszego systemu energetycznego – podsumowuje Cañete.

Pakiet wniosków ustawodawczych „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” porusza zagadnienia efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych, struktury rynku energii elektrycznej, bezpieczeństwa dostaw energii oraz zasad zarządzania na potrzeby unii energetycznej. Komisja proponuje ponadto nowy kierunek działań w zakresie ekoprojektu oraz strategię mobilności zautomatyzowanej i związanej z dostępem do internetu.

Pakiet porusza także kwestię działań mających na celu przyśpieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii oraz działań związanych z odnawianiem budynków w Europie. Co więcej, obejmuje on środki, które służyć mają zachęceniu do publicznych i prywatnych inwestycji, promowaniu konkurencyjności przemysłu unijnego oraz takie, które pomogą złagodzić społeczne skutki procesu przejścia na czystą energię. Uwagę poświęcono również temu, w jaki sposób przywództwo UE w dziedzinie czystych technologii i usług energetycznych można dalej wykorzystać, aby pomóc państwom trzecim w osiągnięciu ich celów politycznych.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno