zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

KIGEiT chce regulacji odnośnie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla liczników AMI

Data
Tagi

Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grid Krajowej Izby Gospodarczej Energetyki i Telekomunikacji (SIS-SG KIGEiT) przyjęła polską specyfikację techniczną dla liczników energii elektrycznej przeznaczonych do pracy w polskich systemach AMI. Izba proponuje również wprowadzenie regulacji prawnych odnośnie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla tego typu urządzeń.

Przygotowany przez Izbę dokument został oparty na międzynarodowych normach i nosi tytuł: „Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla liczników 1- i 3- fazowych przeznaczonych do pracy w polskich systemach AMI”. Bazą dla dokumentu była specyfikacja opracowana w ubiegłych latach przez PTPiREE i URE oraz doświadczenia wyniesione z pierwszych wdrożeń.

Jak podkreśla Izba, w dokumencie poruszone zostały wszystkie aspekty związane z budową i funkcjami nowoczesnego licznika energii, w szczególności wymagania w zakresie nowych funkcji pomiarowych, komunikacyjnych oraz dostępności danych dla użytkownika końcowego w celu optymalizacji zużycia i produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Specyfikacja bazuje na otwartych standardach, a nacisk położono na pomiar jakości energii, dostępność danych pomiarowych w czasie rzeczywistym, interoperacyjność oraz bezpieczeństwo informacji. Należy podkreślić, że nowoczesny licznik energii, nazywany licznikiem inteligentnym, stanowi podstawę dla nowoczesnych sieci energetycznych Smart Grid.

Jednocześnie KIGEiT przesłała do resortu energii wniosek o uchwalenie odpowiedniego rozporządzenia technicznego na bazie przygotowanego dokumentu. Izba proponuje wprowadzenie zmiany w Prawie energetycznym polegającej na upoważnieniu ministra energii do wydania rozporządzenia zawierającego wymagania techniczne i eksploatacyjne na liczniki inteligentne dla Polski.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno