zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Kolejne województwo bliżej uchwały antysmogowej

Strona główna > Archiwa wpisów > Kolejne województwo bliżej uchwały antysmogowej

Data
Tagi

Na 26 września zaplanowano głosowanie w sejmiku wojewódzkim województwa opolskiego w sprawie uchwały antysmogowej. Ma ona wejście w życie już 1 listopada 2017 roku.  Opolskie będzie trzecim województwem, w który będzie obowiązywała tak uchwała, kolejnych kilka pracuje nad ich uchwaleniem.

Uchwała ma wprowadzić na terenie województwa opolskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji przestarzałych technicznie urządzeń grzewczych oraz zakaz stosowania niektórych rodzajów paliw.

Jak wyjaśnia Antoni Konopka, członek zarządu województwa, choć uchwała obowiązywać będzie od listopada tego roku, to zostawia spory margines czasowy na wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych. Do 1 stycznia 2022 roku wymianie będą podlegać urządzenia wyprodukowane przed 1 stycznia 2008 roku lub nieposiadające tabliczki znamionowej, do 1 stycznia 2024 roku trzeba będzie wymienić piece wyprodukowane w okresie od 2008 do 2012. Kolejna data to 1 stycznia 2026 – wtedy wymianie podlegać będą instalacje wyprodukowane po 1 stycznia 2013 roku, a od 1 stycznia 2028 instalacje spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Już od tego roku natomiast obowiązywać będzie zakaz stosowania węgla brunatnego i paliw wyprodukowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych, paliw stałych wyprodukowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15 proc. oraz drewna, którego wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc.

Antoni Konopka przypomniał, że projekt uchwały antysmogowej był konsultowany społecznie. Nadeszło ponad 740 opinii, uwag, propozycji. Obecnie został on przesłany do konsultacji wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, którzy mają miesiąc na zapoznanie się z nim i sprecyzowanie swoich uwag i opinii.

Od lipca uchwała antysmogowa obowiązuje w Małopolsce, a od września wejdzie w życie w woj. śląskim.  Obecnie nad uchwałami antysmogowymi oprócz województwa opolskiego pracują też m.in. dolnośląskie, łódzkie i  mazowieckie.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.