zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Komisja PE proponuje podwyższenie celu OZE

Strona główna > Archiwa wpisów > Komisja PE proponuje podwyższenie celu OZE

Eurodeputowani z Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI) zaproponowali zwiększenie celów UE w zakresie energii odnawialnej na 2030 rok.

Według członków komisji PE do 2030 udział energii ze źródeł odnawialnych powinien osiągnąć poziom co najmniej 35 proc. końcowego zużycia energii brutto w Unii r.

Sprawozdanie ENVI przyjęte w tej sprawie jest częścią trwającej reformy dyrektywy dotyczącej energii ze źródeł odnawialnych, która stanowi główny element polityki UE w zakresie energii i zmian klimatycznych. W 2009 roku w dyrektywie wyznaczono cel w wysokości 20 proc. udziału OZE na rok 2020.

Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie obowiązywania programu do 2030 r. oraz podniesienie celu do co najmniej 27 proc., ale jest to cel ogólnoeuropejski. Europosłowie proponują jednak wprowadzenie obowiązkowych celów krajowych, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu unijnego na poziomie 35 proc.

Sprawozdanie w ENVI zostało przyjęte 32 głosami za przy 29 przeciwko i 4 głosach wstrzymujących się. Jednak wiodącą rolę w tej kwestii odgrywa Komisja Przemysłu (ITRE), która ma głosować tej sprawie 28 listopada.


Czytaj również:

Wykonanie celu OZE 2020. Analiza stanu obecnego i prognoza.

Minister energii: Udział OZE w produkcji energii elektrycznej będzie rósł, ale…

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno