zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

List intencyjny odnośnie elektromobilności dla Torunia

Strona główna > Archiwa wpisów > List intencyjny odnośnie elektromobilności dla Torunia

Data
Tagi

Energa i władze Torunia podpisały list intencyjny poświęcony współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności na terenie miasta. Współpraca ma na celu stworzenie programu rozwoju elektromobilności w mieście i polegać ma na rozbudowie elektrycznych form publicznego transportu zbiorowego – w szczególności w ramach programu “E-bus”.

Projekt Toruniu  ma być realizowany w kilku etapach. Na początek  władze miasta i jednostki odpowiedzialne za transport publiczny we współpracy z ekspertami Energi mają przystąpić do opracowania ramowego planu rozwoju elektromobilności w Toruniu. Plan ten ma obejmować analizę transportu publicznego w mieście, zwłaszcza rozkładu jazdy i obciążenia linii autobusowych wskazanych do obsługi przez e-autobusy. Wyniki analizy mają umożliwić stworzenie optymalnego planu rozmieszczenia infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych – zarówno publicznych, jak i prywatnych. Jej budowa poprzedzona ma być szczegółowym studium wykonalności, uwzględniającym wszystkie niezbędne czynniki.

– Grupa Energa oferuje jednostkom samorządowym, które stoją przed wyzwaniem wprowadzenia na swoich ulicach transportu niskoemisyjnego, kompleksową współpracę w zakresie opracowania, wdrożenia i realizacji programu elektromobilności. Toruń to pierwsze po Trójmieście miasto, z którym Energa planuje podjąć inicjatywę współpracy w zakresie elektromobilności oraz propagować rozwój transportu publicznego zasilanego energią elektryczną – powiedziała Alicja Barbara Klimiuk, wiceprezes ds. operacyjnych Energi.

Władze Torunia podkreślają natomiast, że mając na uwadze rosnące zainteresowanie elktromobilnością chcą prowadzić działania zmierzające do upowszechniania tej formy transportu.

Elektomobilność to jeden z priorytetów dla rozwijających się polskich miast. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie rynkiem elektromobilności, w zakresie szerokorozumianego transportu miejskiego czy infrastruktury przyjaznej dla e-mobilności. Toruń chce stawić czoła wyzwaniom, jakie w przyszłości rodzić będzie miejski ruch drogowy. Torunianie oczekują podobnych inwestycji w naszym mieście, stąd decyzja o współpracy z Energą, firmą mającą w tym obszarze doświadczenie. Jestem przekonany, że wspólnie wypracujemy najlepszy dla Torunia model popularyzacji elektromobilności w naszym mieście. Upowszechnianie pojazdów elektrycznych ma na celu nie tylko ograniczenie emisji dwutlenku węgla w mieście, ale przyczyni się również do redukcji hałasu i wpłynie pozytywnie na poprawę jakości powietrza a tym samym życia mieszkańców – powiedział Michał Zaleski, prezydent miasta Torunia.

Grupa Energa w październiku 2016 roku wraz z PGE, Eneą i Tauronem powołała spółkę celową ElectroMobility Poland SA. Jej zadaniem jest opracowanie koncepcji polskiego samochodu elektrycznego. Energa realizuje również program elektromobilności na terenie Trójmiasta. W ramach projektu eMobility zbadała sposoby użytkowania samochodów elektrycznych przez mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu poprzez udostępnienie pilotażowej sieci ładowania pojazdów napędzanych elektrycznie. Aktualnie Grupa Energa obsługuje siedem ogólnodostępnych, czasowo bezpłatnych punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.