zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

ME organizuje wysłuchanie publiczne w sprawie elektromobilności

Strona główna > Archiwa wpisów > ME organizuje wysłuchanie publiczne w sprawie elektromobilności

Data

Ministerstwo Energii zaprosiło w poniedziałek podmioty zainteresowane tematem rozwoju sektora elektromobilności w Polsce do przedstawienia wizji w zakresie barier i wyzwań stojących przed tym sektorem. Wysłuchanie publiczne odbędzie się 28 października 2016 r. w siedzibie resortu.

Jak czytamy w zaproszeniu, ME chce poznać opinie podmiotów zainteresowanych tematem rozwoju sektora elektromobilności w Polsce i wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniami, które mogłyby przyczynić się do upowszechnienia wiedzy w tym obszarze. Resort szczególnie liczy na udział w spotkaniu przedstawicieli sektora motoryzacyjnego i sektora elektromobilności, stowarzyszeń branżowych, instytucji trzeciego sektora oraz jednostek zajmujące się badaniami i rozwojem.

ME przypomina, że opracowało pakiet legislacyjny (Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Energia do przyszłości, Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych powołująca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu), którego wdrożenie ma na celu stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków oraz rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce.

Jednocześnie resort przyznaje, że na etapie prac legislacyjnych zidentyfikowano szereg barier, a ich eliminacji służyć powinny zaproponowane przez ME działania wykonawcze, stanowiące jednocześnie impuls do rozwoju polskiego przemysłu elektromobilności.

Ministerstwo ma nadzieję, że jego propozycje stanowić będą punkt wyjścia do zbudowania kompleksowego pakietu rozwiązań, których kształt w dużej mierze zależeć będzie od wyników dialogu prowadzonego z interesariuszami projektowanych zmian.

Plan ME zakłada, że w 2020 w Polsce zarejestrowanych powinno być już ok. 75 tys. pojazdów elektrycznych. Ma być on realizowany w trzech etapach – w fazie pierwszej, do 2018 r. wdrożone mają być programy pilotażowe, które za zadanie będą miały przekonać do elektromobilności. w tym czasie mają też powstać prawne warunki do rozwoju elektromobilności. W fazie drugiej, czyli w latach 2019 – 2020 w wybranych aglomeracjach i wzdłuż sieci TEN- T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej) w Polsce ma powstać infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych. W 32 wybranych aglomeracjach ma już być wtedy 50 tys. pojazdów elektrycznych i 6 tys. punktów o normalnej mocy ładowania i 400 punktów o dużej mocy ładowania. W fazie trzeciej – w latach 2020 – 2025 – ze względu na coraz większą popularność, według ME powstanie moda na pojazdy z napędem elektrycznym, to zaś będzie stymulować na nie popyt. Polska sieć energetyczna będzie już wtedy przygotowana na dostarczenie energii dla ok. miliona elektrycznych pojazdów. Według planu ME do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych.

Cztery grupy energetyczne: Enea, Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron Polska Energia są na etapie tworzenia spółki ElectroMobility Poland, której celem ma być stworzenie podstaw ekonomiczno-organizacyjnych, technologicznych, naukowych do kreacji i rozwoju elektromobilności w Polsce.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno