zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Międzynarodowe partnerstwo na rzecz wodoru i ogniw paliwowych w gospodarce

Strona główna > Archiwa wpisów > Międzynarodowe partnerstwo na rzecz wodoru i ogniw paliwowych w gospodarce

W dnu 10 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli KE i delegatów państw członkowskich międzynarodowego partnerstwa na rzecz wodoru
i ogniw paliwowych w gospodarce (IPHE).

Głównym celem działań w ramach tej inicjatywy jest przyspieszenie rozwoju i wdrażania technologii wodorowych i umożliwienie globalnego bezpieczeństwa energetycznego. Podczas wydarzenia omówiono kwestie korzyści środowiskowych i ekonomicznych związanych z rozwojem innowacyjnych technologii, także tych opartych o ogniwa paliwowe. W ramach odbywającego się Forum w Wiedniu omówione zostały kierunki rozwoju tych obszarów oraz zaprezentowane zostały spostrzeżenia wiodących firm w zakresie dostarczania i wdrażaniach technologii. Udział w Forum ze strony polskiej wziął Pan Szymon Byliński, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii Ministerstwa Energii.

Wodór i OZE. Zastosowanie i jego wpływ na środowisko oraz gospodarkę 

 

Prace nad wykorzystaniem wodoru jako paliwa transportowego były już rozpoczęte w latach 90. ubiegłego wieku. Może być on wykorzystywany przy wykorzystaniu ogniw paliwowych, wytwarzających energię napędzającą silnik elektryczny.

Znalezione obrazy dla zapytania wodór w transporcie

 

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno