zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Minister energii: Pakiet zimowy w obecnym kształcie eliminuje paliwa kopalne

Strona główna > Archiwa wpisów > Minister energii: Pakiet zimowy w obecnym kształcie eliminuje paliwa kopalne

Data
Tagi

W poniedziałek 27 lutego 2017 r. w Brukseli odbyło się posiedzenia Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, na którym Polskę reprezentowali minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz wiceszef ME Michał Kurtyka.

Minister Tchórzewski ocenił podczas posiedzenia, że postawienia pakietu są niezgodne z traktatami UE, w tym z zasadą pomocniczości i proporcjonalności. Podkreślił również, że za bezpieczeństwo energetyczne w UE odpowiadają wobec obywateli rządy poszczególnych państw.

– Postanowienia pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, naruszają podstawowe prawa państw członkowskich do swobodnego kształtowania bilansu paliwowo-energetycznego oraz stanowienia suwerennej krajowej polityki energetycznej – powiedział minister.

W trakcie swojego wystąpienia minister Tchórzewski zauważył, że rozwiązania legislacyjne w tzw. pakiecie zimowym, w zaproponowanym przez Komisję Europejską kształcie, stanowią bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego wielu państw UE.

– W przypadku Polski propozycje Komisji są stronniczo szkodliwe. Chcę w tym miejscu zaakcentować pojawiającą się w pakiecie niechęć do energetyki węglowej. Sektor ten tymczasem, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, staje się coraz bardziej niskoemisyjny – dodał.

Podkreślił, że jednym z rozwiązań, które uderza bezpośrednio w Polskę jest przedstawiona przez Komisję propozycja ograniczeń dla wdrożenia i funkcjonowania mechanizmów wsparcia dla nowych źródeł w postaci rynków mocy.

– Pakiet ingeruje w krajowe mechanizmy wsparcia poprzez narzucanie standardu emisyjnego dla jednostek objętych tym mechanizmem na poziomie 550g CO2/kWh oraz konieczności uzasadnienia przez europejską ocenę wystarczalności. W ten sposób skutecznie uderza w możliwość powstania nowych źródeł opartych o paliwa krajowe – powiedział.

Zauważył również, że jest to jawne naruszenie zagwarantowanych traktatami UE praw państwom członkowskim.

Minister Tchórzewski zaznaczył ponadto, że w opinii Polski przyjęcie zaproponowanych przepisów w obecnym kształcie oznacza wyeliminowanie z europejskiego sektora wytwarzania energii elektrycznej wytwarzanej z paliw kopalnych, ze względu na odcięcie od źródeł finansowania.

– Chcę mocno podkreślić, że w przypadku Polski eliminacja wytwarzania energii elektrycznej produkowanej w oparciu o węgiel będzie skutkować deficytem mocy zainstalowanej o 60 proc. oraz uniemożliwi wykorzystanie krajowych zasobów energetycznych – dodał.

Podczas swojego przemówienia minister Tchórzewski zwrócił także uwagę, że nieakceptowalne jest wprowadzenie Regionalnych Centrów Operacyjnych.

– Otrzymałyby one nadmierne uprawnienia decyzyjne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa pracy elektroenergetycznych systemów przesyłowych – zaznaczył.

Na zakończenie podkreślił, że zdaniem Polski cały pakiet wymaga gruntownych zmian.

Natomiast unijny komisarz ds. działań klimatycznych i energii Miguel Arias Canete podkreślał z kolei w poniedziałek, że to normalne, że pojawiają się uwagi, gdy propozycja jest ambitna. Jednak przekonywał, że różnice zdań nie są aż takie duże.

Pod koniec listopada ubiegłego roku Komisja Europejska zaproponował tzw. Pakiet Zimowy (Winter Package), który obejmuje pakietu 8 projektów legislacyjnych UE dotyczących architektury rynku energii elektrycznej, wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej oraz zarządzania Unią Energetyczną. W pakiecie znalazły się między innymi zapisy odnośnie poziomu maksymalnej emisji (550 kg CO2/MWh) źródeł wytwórczych, powyżej którego nie będzie możliwe ich subsydiowanie w ramach rynku mocy. Poziom ten wyklucza z rynku mocy nawet nowobudowane polskie elektrownie węglowe.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.