zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Minister energii przekazał do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o OZE

Strona główna > Archiwa wpisów > Minister energii przekazał do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o OZE

Jak podało Rządowe Centrum Legislacji, minister energii przekazał do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Konsultacje projektu ustawy potrwają do 14 lipca br.

Przyjęcie projektu ustawy umożliwi usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych w różnych obszarach ustawy OZE. Zamierzeniem projektu jest między innymi: doprecyzowanie niektórych definicji ustawy OZE oraz elementów zbiorczego raportu rocznego prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, kontynuacja zmian systemowych umożliwiających utworzenie na zasadach rynkowych lokalnych obszarów zrównoważonych energetycznie, dokonanie zmian usprawniających działanie systemu aukcyjnego w odniesieniu między innymi do podziału na tzw. koszyki, likwidacja zbędnych elementów zawartych w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE, zaproponowanie systemowych zmian wsparcia OZE polegających na wprowadzeniu, obok systemu aukcyjnego, przyjaznego dla odbiorców końcowych energii systemu Feed-in-tariff (FIT) fit-in premium (FIP) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych dedykowanego dla mikro i małych instalacji OZE wykorzystujących stabilne i przewidywalne źródła energii (hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy) o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW – FIT oraz o mocy nie mniejszej niż 500 kW i mniejszej niż 1 MW – FIP.

Projekt przewiduje również dokonanie zmian ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, m.in.: rozwiązania, których skutkiem będzie zmiana zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości według stanu sprzed wprowadzenia ustawy, przywrócenie brzmienia definicji budowli zawartej w ustawie – Prawo budowlane obowiązującego przed dniem wejścia w życie ustawy, wprowadzenie możliwości modernizacji funkcjonujących elektrowni wiatrowych poprzez zniesienie ustawowego zakazu modernizacji i remontów funkcjonujących instalacji wytwórczych oraz przewrócenie stanu, w którym pozwolenia na budowę zachowują ważność na zasadach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno