zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Ministerstwo energii o kierunkach rozwoju innowacji energetycznych

Strona główna > Archiwa wpisów > Ministerstwo energii o kierunkach rozwoju innowacji energetycznych

Data
Tagi

Ministerstwo energii zaprezentowało we wtorek dokument pt. “Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych” (KRIE). Jak podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski, sektor energii w Polsce i na świecie stoi dziś przed ogromnymi wyzwaniami, a kluczową rolę w jego rozwoju odegrają innowacyjne technologie.

Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych to dokument definiujący ramy działalności innowacyjnej dla sektora energetyki i jego instytucji wspomagających.

W dokumencie zwrócono uwagę, że od kilkunastu lat sektor energii podlega stałemu oddziaływaniu trendów technologicznych i biznesowych, które powodują jego coraz szybsze i głębsze przeobrażanie. Nakładają się na to aspiracje polityczne i społeczne oraz modele regulacyjne, zmieniając tradycyjny model funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych na rynkach komercyjnych.

Jak czytamy w raporcie skumulowany wpływ wielu czynników może w najbliższych latach doprowadzić do strukturalnego przełomu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw energetycznych, konsumentów energii oraz w łączących ich relacjach, a środki zaangażowane w obecne aktywa energetyczne mogą w każdej chwili stracić na wartości.

W opracowaniu wskazano trzy cele główne cele rozwoju innowacji energetycznych: zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych, podniesienie bezpieczeństwa energetycznego oraz maksymalizacja korzyści dla gospodarki polskiej ze zmian zachodzących w sektorze energii.

– Dzięki rozwiązaniom, które dziś przedstawiamy, chcemy wzmocnić konkurencyjność polskiej energetyki. Zamierzamy to osiągnąć m.in poprzez wykorzystanie rodzimych innowacji dla rozwoju przemysłowego, zmniejszenie jednostkowego zużycia energii i surowców oraz synergię w działaniu przedsiębiorstw, instytucji publicznych i nauki – powiedział podczas prezentacji szef ME.

– Naszym celem jest także zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych, podniesienie bezpieczeństwa energetycznego Polski – podkreślał z kolei wiceminister Michał Kurtyka, który przedstawił dokument.

Zaznaczył, że celem zaprezentowanych rozwiązań jest pobudzenie innowacji i nakierowanie działań na kluczowe i najbardziej produktywne obszary sektora przy jednoczesnym zwiększeniu rodzimego potencjału technologicznego i przemysłowego.

Zdaniem wiceministra kryterium oceny podjęcia innowacji w energetyce powinna być możliwość uzyskania zaawansowanych technologicznie produktów i usług. Te z kolei gwarantują ciągłość procesu i wymuszają myślenie o innowacyjności jako o naturalnym i koniecznym elemencie zmian w sektorze.

Wiceminister Kurtyka zauważył, że KRIE w sposób kompleksowy opisują optymalny model rozwoju innowacji w Polsce.

– Myślimy o tym obszarze zarówno od strony technologii, procesów, źródeł i modeli finansowania jak i implementacji nowych rozwiązań. – mówił. – Dokument zawiera też listę wskaźników związanych z innowacjami i rozwojem nowych modeli biznesowych – dodał.

W oparciu przedstawione dziś opracowanie, ME zamierza kontynuować dialog z podmiotami sektora energii mający na celu zwiększenie ich zaangażowania w projekty z obszaru innowacji. Resort zapowiada również, że będzie także patronować współpracy z takimi organizacjami jak NCBiR, NFOŚiGW, PFR czy PARP wspierającymi rozwój badań, innowacji i wdrożenia będące efektem tych prac..

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno