zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Morska energetyka wiatrowa. Dobra wiadomość dla Polenergii

Strona główna > Archiwa wpisów > Morska energetyka wiatrowa. Dobra wiadomość dla Polenergii

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wydały na wniosek spółki MFW Bałtyk II sp. z o. o. warunki przyłączenia dla projektu morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II, zakładające możliwość przyłączenia elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 240 MW, pisze portal gramwzielone.pl.

“Zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia przewidziano możliwość przyłączenia morskiej farmy wiatrowej o łącznej mocy 1560 MW. Warunki przyłączenia określają m.in. inwestycje po stronie Polenergia Bałtyk I oraz PSE, których realizacja będzie konieczna dla zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z planowanej morskiej farmy wiatrowej, oraz niezbędny zakres uzgodnień tych inwestycji z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki” – czytamy w komunikacie prasowym.

Otrzymanie omawianych warunków przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Północny, w powiązaniu z otrzymanymi warunkami przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II oznacza możliwość zwiększenia łącznej mocy morskich farm wiatrowych, rozwijanych przez spółki MFW Bałtyk II sp. z o. o., MFW Bałtyk III sp. z o. o. oraz Polenergia Bałtyk I S.A., do 3000 MW, zaznaczono także.

Polenergia jako pierwszy i jedyny podmiot w Polsce dysponuje już dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi dla MFW Bałtyk II Sp. z o.o. i MFW Bałtyk III Sp. z o.o. oraz podpisaną umową przyłączeniową, które umożliwiają prowadzenie prac nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 1200 MW- podaje portal.

Zgodnie z nowym harmonogramem prac, pierwsza dostawa energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych Polenergii ma nastąpić do 2025 roku.

Termin rozpoczęcia budowy morskich farm uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego. Polenergia planuje budowę dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 1200 MW. W farmy wiatrowe zamierza też inwestować PGE. Czytaj więcej TUTAJ.

Farmy wiatrowe to strategiczna inwestycja, która gospodarce daje potencjał na rozwój i powstanie nowych miejsc pracy.

Zgodnie w życzeniami ekspertów, rozwój morskiej energetyki w Polsce do 2030 roku na poziomie 6000 MW może przyczynić się do powstania 77 tysięcy nowych miejsc pracy.

Krajowe przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio będą mogły ubiegać się o kontrakty na realizację fundamentów, wież, kabli, morskich stacji transformatorowych, usług budowlanych. Obecnie w Europie moc działających morskich farm wiatrowych przekracza już 15 000 MW. Eksperci szacują, że w 2030 roku możliwe będzie osiągnięcie poziomu od 50 000 do 70 000 MW, wliczając w to potencjał polskiego Bałtyku na poziomie 8000 MW.

Rozwój morskich farm wiatrowych na Bałtyku daje potencjał rozwoju niektórych gałęzi gospodaki, nowe miejsca pracy, itp. Nie brak też innych korzyści, które wyliczają eksperci FNEZ w raporcie na temat morskiej energetyki wiatrowej.

Czytamy w nim m.in., że:

  • Realny potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi od 8 do 10 GW. Budowa pierwszej MFW w Polsce, o mocy ok 600 MW, może się rozpocząć około roku 2022. Pierwsze morskie elektrownie mogą zostać przyłączone do sieci w roku 2025. Do końca roku 2030 może zostać wybudowanych ok 4 GW, a do roku 2035 – 8 GW.
  • 8 GW MFW, w połączeniu z równoległym rozwojem energetyki gazowej na poziomie 4-5 GW i budową transgranicznej morskiej sieci przesyłowej o mocy 1,5-2 GW może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 2025-2035, pozwalając na zastąpienie ubytków mocy węglowych nie spełniających standardów BAT, oraz zapewniając osiągnięcie celów w zakresie redukcji emisji CO2 i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
  • Elektrownie wiatrowe na polskich obszarach morskich będą pracować przez około 8050 godzin w roku (91,9%), z czego około 5800 godzin w roku w przedziale umożliwiającym osiągnięcie pełnej mocy (66,5%).
  • Morskie farmy wiatrowe o mocy 8 GW mogą zaspokajać ok 20% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.
  • Cena energii wytwarzanej przez polskie morskie farmy wiatrowe (LCOE) powinna zawierać się w przedziale 71-80 €/MWh w roku 2025 i 66-75 €/MWh w roku 2030, jeżeli zostaną utrzymane obciążenia związane z przyłączeniem do sieci po stronie inwestora. W przypadku przejęcia przez operatora kosztów budowy sieci morskiej, ceny te kształtowałyby się odpowiednio: 57-65 €/MWh w roku 2025 i 53-60 €/MWh w roku 2030.
  • Morskie farmy wiatrowe na Południowym Bałtyku mogą być realizowane z dominującym udziałem dostaw i usług świadczonych przez polski przemysł energetyki morskiej, a łańcuch dostaw dla inwestycji energetycznych na morzu ma szanse stać się ważną polską specjalizacją przemysłową.
  • Zatrudnienie w polskim przemyśle energetyki morskiej, związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej, może znaleźć 77 tysięcy pracowników po roku 2025.
  • Budowa MFW na Bałtyku będzie istotnym impulsem rozwojowym dla polskich portów, z których Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście mogą stać się głównymi centrami budowlanymi dla energetyki morskiej na Południowym Bałtyku, a Łeba, Ustka i Darłowo ważnymi centrami serwisowymi i obsługowymi dla polskich morskich farm wiatrowych.
  • Polski przemysł, we współpracy z ośrodkami naukowymi, ma szansę stać się centrum innowacji na rynku energetyki morskiej, specjalizując się w rozwoju projektów najnowocześniejszych statków budowlanych, serwisowych, stacji transformatorowych, kabli, konstrukcji stalowych, które będą kreować dalszy rozwój morskiej energetyki na świecie.

CZYTAJ TAKŻE:

Morska energetyka wiatrowa. W Europie rośnie na potęgę, co z Polską?

ZOBACZ RAPORT O MORSKIEJ ENERGETYCE WIATROWEJ

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno