zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Nakłady na inwestycje w sieci średniego i niskiego napięcia w wysokości 240 mln zł

Strona główna > Archiwa wpisów > Nakłady na inwestycje w sieci średniego i niskiego napięcia w wysokości 240 mln zł

Istotnym elementem tegorocznego planu inwestycyjnego PGE Dystrybucja jest wymiana linii napowietrznych na kablowe.

Najwięcej tego rodzaju inwestycji wykonuje warszawski oddział spółki, który zaplanował w tym roku nakłady na sieci średniego i niskiego napięcia w wysokości 240 mln zł – informuje PGE Dystrybucja. Każdego roku na terenie warszawskiego oddziału PGE Dystrybucja rośnie liczba nowych obiektów przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, średnio o ponad 10 tys.

Bez odpowiednich inwestycji w sieci dystrybucyjne i przesyłowe, nie zapewnimy polskiej gospodarce właściwych warunków rozwoju

Linie napowietrzne są w sposób szczególny narażone na działania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, wpływających na ich awaryjność. Przede wszystkim z tych powodów większość modernizacji przeprowadzonych w ostatnich latach dotyczy wymiany starych linii napowietrznych na nowe linie kablowe. W ubiegłym roku oddział Warszawa przeznaczył prawie 134 mln zł na rozbudowę i modernizację sieci średniego i niskiego (SN i nN). Efektem była budowa i modernizacja łącznie 649 km linii, a w tym: 96 km linii napowietrznych SN i 307 km linii kablowych SN, 236 napowietrznych stacji transformatorowych i 131 wnętrzowych stacji transformatorowych, 121 km linii napowietrznych nN i 125 km linii kablowych nN. Ponadto zainstalowano 60 rozłączników radiowych.

Inwestycje w modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych kluczowe w procesie transformacji energetycznej

PGE Dystrybucja w I kwartale 2019 roku dostarczyła odbiorcom 9,3 TWh energii elektrycznej, co oznaczało wzrost o 1 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. W I kwartale 2019 przychody segmentu dystrybucja grupy PGE wyniosły 1541 mln zł rosnąc o 2 proc. rok do roku.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno