zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

NFOŚIGW: 820 mln zł wsparcia z UE na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Strona główna > Archiwa wpisów > NFOŚIGW: 820 mln zł wsparcia z UE na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Data
Tagi

820 mln zł z unijnej kasy rozdysponowano w ramach 130 umów o dofinansowanie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – poinformował NFOŚIGW. Jak zapowiada Fundusz przedsięwzięcia te będą kosztowały łącznie ponad 1 mld zł.

Za pieniądze z Unii Europejskiej zostaną wykonane m.in. dokumentacje projektowe i audyty energetyczne, a na ich podstawie przeprowadzone zostaną takie prace, jak: docieplenie dachów, ścian oraz piwnic budynków; wymiana okien oraz drzwi; modernizacja systemów i urządzeń grzewczych oraz ich izolacja; wymiana grzejników; wymiana lub modernizacja kotłów na ekologiczne; montaż paneli słonecznych i fotowoltaicznych; wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana lub montaż wentylacji, klimatyzacji.

Jak podkreśla NFOŚiGW nabór wniosków w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej trwał do końca maja ubiegłego roku i spotkał się z dużym zainteresowaniem. Do dofinansowania NFOŚiGW zakwalifikował 183 projekty. Dotychczas podpisano 130 umów na ponad 820 mln zł dofinansowania przy całkowitym koszcie projektów ma poziomie sięgającym 1,17 zł.

NFOŚiGW na bieżąco podpisuje umowy dotyczące wsparcia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wśród dotychczasowych 130 instytucji, które podjęły się w tym zakresie działań na rzecz efektywnego zarządzania energią, w ostatnim czasie dofinansowanie otrzymały m.in. uczelnie wyższe: Warszawski Uniwersytet Medyczny (prawie 11,1 mln zł), Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (ponad 3,6 mln zł) Uniwersytet Rzeszowski (prawie 849 tys.zł), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (ponad 6,2 mln zł), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie (ponad 5,4 mln zł) Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (ponad 7,9 mln zł) Akademia Muzyczna w Gdańsku (ponad 1,3 mln zł) i Uniwersytet Muzyczny w Warszawie (ponad 3,4 mln zł).

Wsparcie z unijnej kasy otrzymają także Komendy Wojewódzkie Policji: w Lublinie ( prawie 9,6 mln zł) w Rzeszowie (ponad 3,2 mln zł) we Wrocławiu (prawie 3 mln zł), a ponadto Zakład Karny w Nysie (ponad 2,5 mln zł) i Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie (ponad 1,9 mln zł) a także dwie Izby Administracji Skarbowej: w Krakowie (prawie 3,7 mln zł i w Olsztynie (nieco ponad 1 mln zł) oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie (ponad 6,8 mln zł) i Centralny Instytut Ochrony Pracy (prawie 3,8 mln zł).

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno