zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

NFOŚiGW dofinansuje wprowadzenie na rynek mikoroelektrowni wiatrowej

Strona główna > Archiwa wpisów > NFOŚiGW dofinansuje wprowadzenie na rynek mikoroelektrowni wiatrowej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Sokół dofinansuje projekt wprowadzenia na rynek nowego typu mikoroelektrowni wiatrowej.

Projekt pod nazwą “Wprowadzenie na rynek nowego typu urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych w skali mikro” dotyczy prac związanych z opracowaniem prototypu, prezentacji, testów i dokumentacji praktycznej przydatności elektrowni wiatrowych opartych na modułach 0,6 kW.

Przy konstrukcji nowej elektrowni wiatrowej mają być używane ogólnodostępne i najtańsze materiały – na przykład blacha ocynkowana, typowe profile budowlane z metalu oraz tworzywa sztuczne. Przewidziane jest także zastąpienie prądnic synchronicznych na magnesach trwałych zwykłymi sinikami asynchronicznymi pracującymi w trybie prądnicowym. Sprawność prądnicy ma spaść z ok. 92 proc. do 89 proc., ale koszt zakupu prądnicy zmniejszy się z ok. 3000 do 300 zł.

Podstawową zaletą projektu, oprócz ceny, jest to, że te moduły mogą być montowane bezpośrednio na budynkach. Parametry mają takie, że niepotrzebne są dodatkowe zgody czy pozwolenia, co w przypadku elektrowni wiatrowych jest istotne – mówi Andrzej Domański z firmy Ansam, która otrzymała dofinansowanie od NFOŚiGW.

Według wstępnych obliczeń i pomiarów firmy Ansam, nowe urządzenia będą posiadały lepsze parametry od obecnie dostępnych, a kilkukrotne obniżenie kosztów instalacji może korzystnie wpłynąć na rozwój energetyki prosumenckiej.

W ocenie NFOŚiGW opracowanie i wdrożenie małych elektrowni wiatrowych opartych na nowej konstrukcji pozwoli na ominięcie barier ograniczających rozwój rynku, takich jak: wysokie koszty jednostkowe mikro- elektrowni wiatrowej, skomplikowane i długotrwałe procedury związane z pozyskaniem pozwolenia na budowę.

Beneficjent obecnie prowadzi rozmowy z dużym koncernem na temat możliwości montażu pilotażowych elektrowni wiatrowych, według tej nowej technologii, w 1760 punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

Realizacji projektu przewidziany jest w okresie od 1 czerwca 2018 do 31 maja 2019 r. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 624 tys. zł, a koszt całkowity inwestycji szacowany jest na 780 tys. zł.


Czytaj również:

Ponad 14 tys. prosumentów i 18 tys. instalacji OZE w sieciach największych polskich OSD

Mikroelektronie wiatrowe w systemach zasilania budynków

Prosumenckie Mikroinstalacje Energetyczne – Analiza technologiczna monitoringu i sterowania w budynkach

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno