zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

NFOŚiGW ogłosił nabory wniosków o dofinansowanie projektów zmniejszających zużycie energii

Strona główna > Archiwa wpisów > NFOŚiGW ogłosił nabory wniosków o dofinansowanie projektów zmniejszających zużycie energii

Data
Tagi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabory wniosków o dofinansowanie w ramach drugiej części programu priorytetowego pt. Poprawa jakości powietrza – Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Nabór wniosków do programu, z którego dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na odnawialne źródła energii, rusza 1 sierpnia br.

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach.

Finansowanie będzie przyznawane w formie pożyczek i dotacji. Kwota środków przeznaczona na zwrotne formy dofinansowania wyniesie 200 mln zł, a kwota przewidziana na bezzwrotne formy dofinansowania sięga 300 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych wynosi 85 proc.

Dofinansowanie można przeznaczyć na termomodernizację budynków, w tym poprzez: wymianę stolarki, ocieplenie, przebudowę systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie systemów zarządzania energią czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, domy studenckie, podmioty będące właścicielem budynków wpisanych do Rejestru zabytków, a także kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.